Väčšina Slovákov si na dôchodok sporí v nízko výnosných fondoch

Publikované 14.08.2019 Prieskum| Sporenie

Väčšina Slovákov si na dôchodok sporí v nízko výnosných fondoch

Pri vstupe do II. dôchodkového piliera si sporiteľ zvolí stratégiu svojho sporenia. Väčšina Slovákov si dnes v II. pilieri sporí veľmi konzervatívne a zhodnotenia ich úspor sú nízke.

Až 79 % úspor v II. pilieri je investovaných do nízko výnosných dlhopisových garantovaných fondov. V akciových fondoch je uložených 12 % úspor, v indexových 7 % a v zmiešaných fondoch len 1 % úspor. Ľudia si neuvedomujú, že šetrenie si na dôchodok je dlhodobý proces, pri ktorom sa príliš opatrná stratégia nevypláca. Pri odchode do dôchodku tak môžu byť nepríjemne prekvapení jeho nízkou sumou. 

Dobre zvolená stratégia prinesie vyšší výnos v budúcnosti 

Inštitút finančnej politiky odporúča ľuďom v rámci prvej polovice ich pracovnej kariéry v rámci dôchodkového sporenia investovať do globálnych akciových indexov a následne v druhej polovici posielať nové príspevky do dlhopisových fondov. Slováci tak získajú viac ako súčasným investovaním do garantovaných dlhopisových fondov.

Sporiacu stratégiu vám pomôže vybrať štát

Keďže na výber investičnej stratégie má vplyv aj to, kedy a akou formou začne sporiteľ svoj dôchodok poberať, Inštitút finančnej politiky navrhuje zaviesť pre nových sporiteľov automatický vstup do odporúčanej stratégie, upraviť vyplácanie dôchodku z II. piliera a zároveň garantovať výnos, ak sporiteľ bude investovať podľa odporúčanej stratégie. Automaticky zvolená sporiaca stratégia pomôže bežnému sporiteľovi zhodnotiť svoje úspory v druhom pilieri lepšie. Táto stratégia by mala určiť optimálny podiel úspor v akciách vzhľadom na vek sporiteľa bez toho, aby si musel svoje úspory aktívne spravovať. Ľuďom, ktorí si už v II. pilieri sporia, bude ponechaná možnosť voľby vlastnej investičnej stratégie tak, ako doteraz. 

Zdroj: Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR