Študuješ ošetrovateľstvo a máš hlboko do vrecka? Požiadaj o stabilizačnú pôžičku!

Publikované 17.10.2019 Tip | Pôžičky

Študuješ ošetrovateľstvo a máš hlboko do vrecka? Požiadaj o stabilizačnú pôžičku!

Študenti ošetrovateľstva, nenechajte si ujsť príležitosť a získajte 2000 eur vďaka stabilizačnej pôžičke! Ak splníte stanovené podmienky, dokonca ju nebudete musieť vrátiť!

Stabilizačná pôžička je určená pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme. Jej hlavným účelom je pomoc študentom rozbehnúť svoju kariéru v odbore ošetrovateľstvo. V prípade priznania pôžičky a splnenia stanovených podmienok ju študent nemusí vrátiť

Kto si môže požiadať o stabilizačnú pôžičku?

Stabilizačná pôžička vo výške 2000 eur je určená študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo v akademickom roku 2019/2020. Žiadateľ o pôžičku musí byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka na I: stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020 na niektorej z uvedených vysokých škôl: 

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,
 • Slovenská  zdravotnícka  univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici,
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 
 • Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, 
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

O pôžičku môžu žiadať aj študenti vzdelávajúci sa v zahraničí. Musí však ísť o odbor ošetrovateľstvo alebo ekvivalent študijného odboru, ktorý je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) svojím rozsahom a úrovňou postavený na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Na poskytnutie pôžičky nie je právny nárok. 

Žiadateľ o pôžičku musí byť: 

 • občanom SR, alebo 
 • v postavení Slováka žijúceho v zahraničí, alebo
 • občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.

Stabilizačná pôžička môže byť študentovi  poskytnutá v jednom akademickom roku len raz. Najviac ju môže získať počas šiestich akademických rokov, ktoré nemusia nasledovať po sebe. 

Úroková sadzba a pravidlá splácania 

Pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2019/2020 je úroková sadzba stanovená na 3 % p.a. Pôžičku je možné splácať minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov. Výhodou je, že nie je účelovo viazaná, a teda je možné ju použiť na čokoľvek.  

Pôžičku je možné splácať aj formou mimoriadnych splátok. Mimoriadna splátka je bez poplatku len raz ročne, a to v mesiaci júl.

Žiadosť je možné podať v niekoľkých termínoch: <ul> <li>do 31. 10. 2019 </li> <li>do 31. 1. 2019</li> <li>do 31. 3. 2019 </li> </ul>

Ako získať nižšie splátky? 

Ak preukážete, že vykonávate na plný alebo skrátený úväzok na území SR nedostatkové regulované povolanie, na výkon ktorého ste získali kvalifikáciu štúdiom programu ošetrovateľstvo, máte nárok na zníženie nesplatenej istiny o pomernú časť. To platí za každý rok vykonávania povolania. 

Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky je:

 • jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 1 eura do 6 000 eur,
 • jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur,
 • jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur,
 • jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.

Viac informácií o pôžičkách a formulár na podanie žiadosti nájdete na www.stabilizacnepozicky.sk 

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.

Sledujte nás na Facebooku

Dajte nám "Like" a majte vždy prehľad o novinkách vo svete financií.