Ste klientmi poisťovne ERGO? Od 1. októbra sa obracajte na poisťovňu Generali!

Publikované 09.10.2019 Aktualita| Poistenie

Ste klientmi poisťovne ERGO? Od 1. októbra sa obracajte na poisťovňu Generali!

Od 1. októbra 2019 preberie poisťovňa Generali poistný kmeň životného a neživotného poistenia poisťovne ERGO v Maďarsku a na Slovensku. Transakciu schválili príslušné regulačné orgány. 

Poisťovňa Generali bude mať od 1. 10. 2019 v správe všetky poistné zmluvy poisťovne ERGO a klientom poisťovne ERGO bude zabezpečovať všetky súvisiace služby. Klienti, ktorých sa táto transakcia týka, budú o tejto skutočnosti informovaní písomne.

Poistné zmluvy životného aj neživotného poistenia, ktoré majú klienti uzatvorené s poisťovňou ERGO, zostávajú naďalej v platnosti a poistné krytie bude naďalej poskytované v rozsahu dojednanom v spoločnosti ERGO. Rovnaká zostane aj výška poistného, ktorú doteraz klienti uhrádzali. Podľa vyjadrenia poisťovne Generali budú klienti poistné uhrádzať rovnakým spôsobom, s rovnakými údajmi a na rovnaké číslo účtu ako to robili doteraz. 

V prípade poistnej udalosti je potrebné sa od 1. 10. 2019 obracať výhradne na poisťovňu Generali. Je možné tak urobiť viacerými spôsobmi – online prostredníctvom webstránky na www.generali.sk/poistna-udalost, telefonicky na telefónnom čísle 02/5857 7777, e-mailom na adresu generali.sk@generali.com alebo listom na adresu Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, Slovenská republika. 

Všetky poistné udalosti, ktorých likvidácia nebola ukončená do 30. septembra 2019 v poisťovni ERGO, budú po 1. októbri 2019 posunuté na spracovanie a vybavenie do poisťovne Generali.

Zdroj: tlačová správa poisťovne Generali