Stavebný úver a medziúver 2020: aké sú podmienky + porovnanie

Dárius Polák     Publikované 22.07.2020 Rada | Sporenie

Stavebný úver a medziúver 2020: aké sú podmienky + porovnanie

Financie na vlastné bývanie sa dajú získať viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj stavebný úver. Ako funguje tento finančný produkt, kedy sa vám oplatí, aké sú podmienky na jeho získanie, ktorý stavebný úver si vybrať? Toto sa dozviete v dnešnom článku.


Slováci radi bývajú vo vlastnom, čo dokazuje aj fakt, že objem úverov na bývanie sa naďalej zvyšuje. No v súčasnosti nie je žiadny spôsob ako postaviť dom bez vlastných peňazí, tie budú potrebné vždy. Ale vďaka stavebnému sporeniu viete zvyšné peniaze získať za rozumný úrok.

Stavebný úver slúži na dofinancovanie hypotéky

V prípade ak potrebujete dodatočné financie k hypotéke a nemáte vlastné zdroje, môžete využiť kombináciu hypotéka plus stavebné sporenie / medziúver. Je to jeden zo spôsobov ako si výhodne dofinancovať hypotéku. Oplatí sa najmä z týchto 2 dôvodov:

 • má nižší úrok (od 3,90 % oproti 4 % a viac),
 • možnosť dlhšej doby splácania (až 30 rokov oproti 8 rokom), vďaka čomu je mesačná splátka nižšia.

20 000€ na dofinancovanie hypotéky

Spotrebný úver: Ak by ste si zobrali spotrebný úver, jeho úrok začína od 4 % a splácali by ste ho 8 rokov. Mesačná splátka by bola 243,79 eur.

Stavebný úver s nasporenou čiastkou na stavebnom sporení: Medziúver s úrokom 4,59 %, ktorého doba splácania sa môže natiahnuť až na 30 rokov, by vás mesačne vyšiel na 111,48 eur. Výšku splátky tvoria úroky z medziúveru vo výške 76,50 eur a vklad na účet stavebného sporenia 34,98 eur.

Stavebný úver bez nasporenej čiastky na stavebnom sporení: Ak by ste si rovno vzali stavebný úver za predpokladu, že máte dostatok peňazí na stavebnom sporení, vedeli by ste sa dostať na úrokovú sadzbu od 2,90 %. Mesačne by ste po dobu 20 rokov splácali sumu 83,25 eur.

Jedná sa o vzorové výpočty - všetko závisí od podmienok konkrétnej banky a iných faktorov.No a treba myslieť aj na to, že po určitej dobe je možné hypotéku a medziúver/stavebný úver refinancovať a spojiť do jednej hypotéky, čím sa vaše mesačné splátky znížia ešte viac.

Stavebný úver 2020: podmienky, výhody a porovnanie úverov

Stavebný úver slúži na financovanie nehnuteľností, či už pre účel nákupu, rekonštrukcie alebo stavby. Na Slovensku ho v roku 2020 poskytujú 3 stavebné sporiteľne. Získať ho môžete iba za predpokladu, že už máte nasporenú určitú sumu na stavebnom sporení. Pokiaľ však potrebujete peniaze ihneď, využite medziúver.

Podmienky na získanie stavebného úveru

Povinnou podmienok pre získanie stavebného úveru je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Potrebujete si najprv nasporiť určitú sumu a až potom môžete získať stavebný úver. Ako bolo spomenuté vyššie, pokiaľ však nemáte čas začať sporiť a potrebujete peniaze ihneď, môžete si vziať medzitým medziúver.

Na stavebný úver má spotrebiteľ právny nárok, ktorý vyplýva zo Zákona o stavebnom sporení. Je však potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 • mať uzatvorené stavebné sporenie minimálne 2 roky,
 • nasporenie konkrétneho % z cieľovej sumy, zvyčajne minimálne 40 % (konkrétne číslo závisí od zmluvy a podmienok danej stavebnej sporiteľne),
 • dosiahnuť konkrétnu hodnotu hodnotiaceho čísla,
 • maximálna výška stavebného úveru je 50-tisíc eur bez založenia nehnuteľnosti a 150-tisíc eur pri založení nehnuteľnosti.

Hodnotiace číslo a jeho vplyv na stavebný úver

Predstavuje ukazovateľ kvality sporenia, kedy vyjadruje mieru výkonu a účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia. Zabezpečí, aby každý stavebný sporiteľ mal spravodlivé poradie pri pridelení cieľových súm z fondu stavebného sporenia. Jeho účelom je objektívne, spravodlivo a logicky vyhodnotiť prínos každého stavebného sporiteľa do spoločného fondu sporenia.

Vypočíta sa tak, že spočítame mesačné prírastky za všetky dni výpočtu, pričom deň výpočtu býva zvyčajne každý posledný deň v mesiaci. Mesačný prírastok sa vypočíta tak, že sa nasporená suma vydelí cieľovou sumou.


Ako dokladovať stavebný úver

Pri kúpe:

 • kúpna zmluva,
 • zmluva o prevode vlastníctva bytu a návrhom na vklad do katastra,
 • zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy,
 • právoplatný doklad osvedčujúci nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku,

Pri výstavbe, prístavbe, nadstavbe, vstavbe alebo stavebných úprav bytu (modernizácii):

 • právoplatné stavebné rozhodnutie,
 • zmluva o obstaraní veci, zmluva o dielo, zmluva o budúcej zmluve o výstavbe,
 • dokladmi za materiál a prácu alebo správou o obhliadke realizovaných prác, vyhotovenou osobou poverenou stavebnou sporiteľňou.

Pri rekonštrukcii:

 • dokladom za materiál a prácu alebo správou o realizácii stavebných prác.

Najprv je potrebné mať stavebné sporenie

Na získanie stavebného úveru je povinné, aby si spotrebiteľ uzatvoril zmluvu o stavebnom sporení a sporil v určitom čase. Počas tohto sporenia môže získať tzv. medziúver.

Medziúver je úverový vzťah, počas ktorého sa splácajú iba úroky z úveru a súčasne si sporí na stavebné sporenie. Akonáhle je nasporená cieľová suma, medziúver sa premení na stavebný úver.Zvyčajne to je v období 3 až 5 rokov, po ktorých sa nasporené prostriedky zo stavebného sporenia presunú na účet stavebného úveru a medziúver sa stane stavebným úverom. Taktiež dochádza ku zmene úrokovej sadzby, ktorá je nižšia pri splácaní stavebného úveru.

Výhody stavebného úveru

Medzi výhody stavebného úveru patrí relatívne dobrá úroková sadzba, ktorá býva nižšia ako pri klasických spotrebných úveroch. Podobne ako pri hypotéke, pri stavebnom úvere je možné ručiť záložným právom k nehnuteľnosti. Nie je to však povinné. Ak si však vezmete stavebný úver bez založenia nehnuteľnosti, odrazí sa to na vyššej úrokovej sadzbe. Tá je fixná na určitú dobu, zvyčajne 5 rokov a potom sa mení v závislosti od trhu.

Ktorý stavebný úver je najlepší

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete porovnanie stavebných úverov od stavebných sporiteľní.

Tabuľka porovnania úrokových sadzieb na stavebnom úvere

Stavebná sporiteľňa

Úroková sadzba stavebného úveru bez ručenia nehnuteľnosťou začína už od Úroková sadzba stavebného úveru s ručením nehnuteľnosťou začína už od
Prvá stavebná sporiteľňa 2,90 % 2,90 %
ČSOB stavebná sporiteľňa 5,00 % 3,99 %
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 3 % 1,49 %

Zdroj: Prvá stavebná sporiteľňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Medziúver 2020: podmienky, výhody a porovnanie

Medziúver slúži na preklenutie času do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení. Poskytuje sa vtedy, ak sporiteľ nespĺňa podmienky na získanie stavebného úveru (nemá nasporenú dostatočnú sumu na stavebnom sporení), no má záujem o úver a je schopný ho splácať. Následne spláca mesačne úroky z medziúveru + mesačnú výšku sporenia. Po dosiahnutí stanovenej sumy sa medziúver zmení na stavebný úver.

Podmienky pre získanie medziúveru

Stavebný úver a medziúver môže a nemusí byť krytý založením nehnuteľnosti. Prirodzene, ak je krytý nehnuteľnosťou, podmienky vrátane úroku sú pre spotrebiteľa lepšie. V tomto prípade začína medziúver už od 1,09 %, čo je porovnateľné s hypotéku. Ak nie je krytý nehnuteľnosťou, napr. ak už máte na nehnuteľnosti hypotéku, úroková sadzba začína od 3,90 %.

Ktorý medziúver je najlepší

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete porovnanie medziúverov od stavebných sporiteľní.

Tabuľka porovnania úrokových sadzieb stavebných sporiteľní pre medziúvery

Stavebná sporiteľňa

Úroková sadzba medziúveru bez ručenia nehnuteľnosťou začína už od Úroková sadzba medziúveru s ručením nehnuteľnosťou začína už od
Prvá stavebná sporiteľňa 4,59 % 1,09 %
ČSOB stavebná sporiteľňa 3,90 % neuvádza
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 5,99 % 1,49 %

Zdroj: Prvá stavebná sporiteľňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Stavebný úver? Keď tak iba kvôli medziúveru

Stavebný úver má svoje opodstatnenie aj v roku 2020. Oplatí sa najmä kvôli medziúveru pri dofinancovaní hypotéky, ktorý je výhodnejší ako spotrebný úver. Časom však odporúčame oboje refinancovať a platiť len jeden úver - hypotéku.

Zdroj: Zoznam | SME

author

Autor článku:

Dárius Polák

Vyštudoval obor Business Economics v rámci medzinárodného dvojitého diplomu. Písaniu článkov sa venuje od roku 2016, vrátane tém s finančným charakterom. Prečítať viac o autorovi

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.