Stavebné sporenie prešlo zásadnými zmenami

Publikované 30.01.2019 Aktualita| Sporenie

Stavebné sporenie prešlo zásadnými zmenami

Od 1. 1. 2019 podlieha stavebné sporenie novým pravidlám. Prinášame vám ich zhrnutie.

Stavebné sporenie máme na Slovensku od roku 1992. Ide o účelové sporenie založené na riešenie bytovej otázky s podporou štátu, a to vďaka štátnej prémii. Od januára 2019 sa jeho pravidlá značne sprísnili. Vláda si od nových podmienok sľubuje zodpovedné zadlžovanie sa mladých ľudí.

Obmedzená výška príjmu

Jednou z najväčších zmien je obmedzenie výšky príjmu na maximálne 1,3-násobok priemernej mzdy. Týka sa to sporiteľov vo veku viac ako 18 rokov vrátane tých, ktorí už zmluvu o stavebnom sporení majú uzatvorenú. Ak sporiteľ zarobí viac ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy, nemá nárok na štátnu prémiu.

Vyšší vklad = vyššia prémia

Kým v roku 2018 štátna prémia tvorila 5 % z ročných vkladov na účet stavebného sporenia, v roku 2019 je to už len 2,5 %. Maximálna suma, ktorú je možné získať, sa však zvýšila z 66,39 eur v roku 2018 na 70 eur v roku 2019. Inými slovami, keď sporiteľ v roku 2018 vložil na sporenie sumu 1327,80 eur, získal štátnu prémiu 66,39 eur. V súčasnosti na to, aby sporiteľ získal prémiu 70 eur musí na sporenie vložiť až 2800 eur. 

Priateľskí sporitelia končia

Priateľskí sporitelia boli tí, ktorí využívali stavebné sporenie na zhodnotenie svojich úspor. Po novom je možné štátnu prémiu získavať len po dobu 6 rokov, po uplynutí tejto doby nárok na prémiu zaniká.

Dokladovanie využitia peňazí

Tí, ktorí si založili stavebné sporenie po 1. 1. 2019 musia účel využitia nasporenej sumy vždy zdokladovať. Pred januárom boli od dokladovania oslobodené zmluvy, ktoré trvali viac ako 6 rokov. V prípade, že sporiteľ nebude vedieť preukázať využitie peňazí na zabezpečenie bývania, stratí nárok na štátnu prémiu. Ak doklady predloží do 1 roka, stavebná sporiteľňa mu prémiu dodatočne vyplatí.

Prvý rok sporenia

Nárok na štátnu prémiu v plnej výške už v prvom roku sporenia bude mať od januára len ten, kto si ho založí v prvej polovici roka. Pri založení v druhej polovici roka sa nárok kráti o polovicu.  

S medziúverom sa nárok na prémiu stráca

Medziúver slúžil na preklenutie obdobia, kým si sporiteľ nasporil potrebnú sumu. Táto možnosť od januára 2019 zaniká. V prípade poskytnutia medziúveru sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu.