Splácanie úverov môžete odložiť až o 9 mesiacov. Mali by ste to urobiť?

Ján Schneider   Publikované 16.04.2020 Aktualita| Pôžičky

Splácanie úverov môžete odložiť až o 9 mesiacov. Mali by ste to urobiť?

V prvom rade: Odklad splátok pôžičiek a úverov je „len“ odklad. Je to jedno z opatrení vlády, ktoré má pomôcť spotrebiteľom, malým a stredným podnikateľom. Odklad splátok v žiadnom prípade nie je ich odpustenie či zrušenie. Odklad splátok nie je „automatický“, banky, nebankovky a lízingovky treba o odklad požiadať. Lex Korona by mal pomôcť asi 100-tisíc ľuďom. V platnosti je od 9. apríla, o odklad splátok sa bude dať žiadať prakticky už po Veľkej noci.

Lex Korona

Je potešiteľné, že od nápadu k realizácii prešlo len pár dní. Od rokovania vlády, cez rokovania s bankami, vrátane národnej. Až po odsúhlasenie v parlamente a prezidentkin podpis. Na svete je teda nový zákon, Lex Korona, ktorý odklad splátok umožňuje. Komu a na koľko?

  • spotrebiteľom, živnostníkom, malým a stredným podnikateľom
  • odklad splátok spotrebiteľských úverov a hypoték v bankách: maximálne 9 mesiacov
  • odklad splátok úverov v nebankových a lízingových spoločnostiach: maximálne 6 mesiacov.

O odklad môžu požiadať nielen bežní spotrebitelia, ale aj podnikatelia. Malí zamestnávatelia“ s počtom zamestnancov do 250, ročným obratom do 50 miliónov eur a súvahou do 43 miliónov.

Tieto európske kritériá sa ale v slovenských pomeroch týkajú aj stredných podnikateľov. Banky u nás totiž považujú za stredného podnikateľa každého s obratom vyšším než 5 miliónov eur.

Aké sú podmienky odloženia splátok?

Základná podmienka je mať úver so splátkovým kalendárom. Teda taký, ktorý má stanovené mesačné splátky. Okrem toho žiadateľ nesmie ku dňu doručenia žiadosti meškať so splácaním úveru viac ako 30 dní. Rovnako dlžník nesmie meškať so sumou 100 a viac eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

Banky, nebankovky a lízingovky musia klientov informovať o všetkých podmienkach odkladu splátok:

  • úročenie úveru počas odkladu
  • výška úrokov
  • postup po skončení odkladu.

Povinnosť poskytovateľov informovať svojich dlžníkov je poistka pre prípad omylov či nedorozumení. Aby nikoho nenapadlo, že odklad splátok znamená ich odpustenie.

Pomôže každému, kto nebudoval v lepších časoch rezervu. Na horšie časy, ktoré práve zažívame. A je prakticky jedno, či ide o živnostníka, prevádzku alebo rodinu. Pomoc určite uvíta každý, kto prežíval od výplaty k výplate a nemal financie na budovanie rezervy. Podľa oficiálneho prieskumu bude mať problém splácať dlhy na Slovensku až pätina ľudí.

Vedeli ste, že...
... podľa analytikov NBS mala pred koronakrízou rezervy na maximálne 6 mesiacov asi len polovica slovenských domácností?

Pätina mala rezervy nanajvýš na jeden mesiac a 10% domácností nemalo žiadne rezervy.


Ako požiadať o odklad splátok?

Proces podania a vybavenia žiadosti by mal trvať maximálne niekoľko dní. A vzhľadom na korona opatrenia by sa mal odklad dať vybaviť nielen osobne, ale aj elektronicky.

Kontaktujte svoju banku alebo lízingovku a dostanete kompletné informácie. Ale pozor. O odklad je možné požiadať len raz. Preto najprv konzultujte, potom žiadajte.

Odklad splátok sa netýka všetkých lízingových zmlúv. Lízingové spoločnosti poskytujú tri druhy služieb:

  • klasický finančný lízing – klient má predmet zmluvy v nájme, po splatení sa stane jeho vlastníkom
  • úver – lízingovka poskytne klientovi úver, za ktorý si vec kúpi do vlastníctva
  • operatívny lízing – je čistý nájom, na konci užívania klient požičaný predmet vráti.

Typ produktu nájdete na začiatku lízingovej zmluvy. Kontaktujte vašu lízingovku a konzultujte.

Náš tip
Podrobné a vyčerpávajúce informácie nájdete na webe Úradu vlády. Ak nie ste si istí, či odklad potrebujete, kontaktujte svojho finančného poradcu. Najjednoduchšie je ale ešte pred požiadaním o odklad splátok poradiť sa s vaším poskytovateľom úveru.


Počas odkladu naozaj netreba platiť?

Áno i nie. Netreba platiť splátky úveru. Ale ak chcete mať úver poistený, odporúčame naďalej platiť poplatky za poistenie. Z jednoduchého dôvodu: Ak ich platiť prestanete, poistenie jednoducho zanikne.

Odklad splátok úverov pre spotrebiteľov a podnikateľov je vítaný. Pozitívom je aj to, že odklad nie je dôvod na negatívny zápis do registra dlžníkov. Odklad však nie je pre každého a treba zvážiť, či ho naozaj potrebujete.

Oplatí sa to?

Nuž, ako komu. Odklad splátok totiž znamená predĺženie doby splácania úveru. Určite je to však vítané opatrenie pre každého, kto potrebuje splátky posunúť. Pretože na ne nemá alebo financie musí najbližšie mesiace presunúť na nutnejšie výdavky. Ak ale na splátky máte a kvôli nim neskrachujete, nemáte dôvod splácanie posúvať.

Zdroje: Národná banka Slovenska / Úrad vlády SR / Ministerstvo financií SR / Denník E / Slov-lex – právny a informačný portál

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi