Slovensko starne, kto nás zabezpečí na dôchodok?

Publikované 10.07.2019 Rada| Sporenie

Slovensko starne, kto nás zabezpečí na dôchodok?

Starnúce obyvateľstvo trápi čoraz viac krajín. Podľa Európskej komisie bude podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac na počte ľudí vo veku 15-64 rokov v roku 2060 až 60 %. Tento trend sa prejavuje aj na Slovensku. Kým do veku 14 rokov u nás v roku 2018 žilo 15,7 % slovenskej populácie, seniori vo veku od 65 rokov tvorili 16 % obyvateľov. Na 100 detí teda pripadalo 102 seniorov.

Od roku 2015 je priemerný vek našich obyvateľov viac ako 40 rokov, v roku 2018 to bolo 40,8 roka. Z hľadiska pôrodnosti na ženu minulý rok pripadalo 1,54 dieťaťa. Nízka pôrodnosť a rastúci vek dožitia budú tvoriť finančný tlak na systém dôchodkov, zdravotníctva aj dlhodobej starostlivosti o starších a nevládnych. Z tohto dôvodu by sa mal každý na odchod do dôchodku vopred pripraviť a nečakať, že štát sa o všetko za neho postará. Ako na to?

 

Zvýšte si príspevky do II. piliera

V II. pilieri si dnes sporí väčšina Slovákov, ktorí sem odvádzajú časť odvodov na dôchodok. Tieto sumy sú však pomerne nízke a pokiaľ nemáte nadpriemerný príjem, na dôstojný dôchodok pravdepodobne stačiť nebudú. Okrem povinných príspevkov si do II. piliera môžete zasielať aj príspevky dobrovoľné, a to v akejkoľvek výške. Ak sa vám v súčasnosti darí, mali by ste myslieť na zabezpečenie sa v starobe. Dobrovoľné príspevky sú skvelým spôsobom, ako si financie odložiť – po ich odvedení do II. piliera si ich nemôžete vybrať skôr, než odídete do dôchodku. Vďaka tomu ich neminiete predčasne, ale skutočne si ich odložíte na určený účel.

 

Sporte v III. pilieri 

Mnohí Slováci III. pilier poznajú len vo forme benefitu zo strany zamestnávateľa, ktorý im takto prispieva na dôchodok. Okrem toho si odvedené peniaze môžete uviesť do daňových výdavkov. III. pilier predstavuje doplnok k dôchodkovému sporeniu a je určený najmä pre tých, ktorí sa chcú na starobu lepšie zabezpečiť.  

 

Zvoľte si vhodnú sporiacu stratégiu 

Bez ohľadu na to, či si na dôchodok budete sporiť v II. alebo v III. pilieri, nezabudnite si zvoliť vhodný fond, do ktorého bude za vás spoločnosť spravujúca vaše budúce dôchodky investovať. Každá zo zvolených investičných stratégií má iné parametre a je dôležité, aby ste ich pred rozhodnutím všetky dobre zvážili. Výhodou je, že stratégiu je možné zmeniť. Majte však na pamäti, že ide o dlhodobý proces, ktorý podlieha rôznym ekonomickým a finančným výkyvom. Chvíľkový pokles výkonnosti vami zvolených fondov preto nepredstavuje žiadnu tragédiu ani krach na burze. Stačí v nej vytrvať a nereagovať zbytočne unáhlene a financie sa vám opäť vrátia.