Slováci si odkladajú viac, ich úspory rastú

Publikované 27.02.2019 Aktualita | Finančný mix

Slováci si odkladajú viac, ich úspory rastú

Údaje za prvé tri kvartály roka 2018 ukázali, že Slováci si odkladajú viac peňazí než v minulosti. Miera úspor slovenských domácností presiahne 9 % čistej mzdy. Hrubé úspory domácností za prvých 9 mesiacov minulého roka rástli viac ako dvojnásobne rýchlejšie než hrubý disponibilný príjem. Očakáva sa, že tento pozitívny trend bude pokračovať aj v roku 2019.

Za rastom úspor je najmä pretrvávajúci rast slovenskej ekonomiky, pracovných miest aj miezd. Motivácia sporiť narástla aj z dôvodu regulácií na trhu hypoték, následkom ktorej už banky neumožňujú 100 % financovanie nehnuteľností. Ďalším motivátorom je demografický vývoj na Slovensku, predovšetkým starnutie populácie. Počet prispievateľov do Sociálnej poisťovne sa zmenšuje a rastie počet poberateľov jej dávok. Ak sa chce dnešný obyvateľ Slovenska zabezpečiť na dôchodok, nemal by sa spoliehať len na štát, ale mal by si dlhodobo odkladať financie na jeseň života.

V minulosti si  domácnosti odkladali ešte viac

V druhej polovici 90-tych rokov si Slováci odkladali asi 12 % disponibilného príjmu. Neskôr však boli prijaté reštrikčné opatrenia, vzrástla nezamestnanosť a klesli reálne mzdy. To malo za následok pokles miery úspor na 6 %. V čase ekonomického rastu v rokoch 2006 až 2008 ľudia viac než do úspor investovali do spotreby a nehnuteľností. Po finančnej kríze v roku 2008 začala miera úspor rásť a blížila sa k 8 %. Po ďalšom poklese došlo k trvalejšiemu oživeniu miery sporenia až v posledných troch až štyroch rokoch. Napriek tomu, že si domácnosti odkladajú viac peňazí, Slovensko je naďalej v oblasti úspor na chvoste EÚ. Súčasný vývoj však ukazuje, že priestor na zmenu tu je.   

 

Zdroj: VÚB

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.

Sledujte nás na Facebooku

Dajte nám "Like" a majte vždy prehľad o novinkách vo svete financií.