S pribúdajúcim vekom a finančnými záväzkami rastie aj záujem o životné poistenie

Publikované 05.12.2018 Prieskum| Poistenie

S pribúdajúcim vekom a finančnými záväzkami rastie aj záujem o životné poistenie

Ak je životné poistenie nastavené správne, ochráni nás pred nepredvídanými životnými situáciami. Napriek tomu väčšina Slovákov na tento typ poistky začne myslieť až s príchodom detí alebo hypotéky. Vtedy je už finančná rezerva nevyhnutnosťou.

Podľa prieskumu „Mileniáli 2018“ od agentúry NMS Market Research má jeden a viac typov životného poistenia založených 46 % všetkých Slovákov. Až polovicu z nich tvoria ľudia vo veku od 36 do 55 rokov, teda Generácia X.

Ako sú na tom ďalšie generácie?

Ak Slovákov rozdelíme podľa známeho delenia na Generácie X, Y a Z, kde Generáciu X predstavujú ľudia vo veku od 36 do 55 rokov, Generáciu Y od 26 do 35 rokov a Generáciu Z od 15 do 25 rokov, môžeme skonštatovať, že najvyššiu mieru životného poistenia, až 51 % zo všetkých poistených Slovákov má Generácia X. Generácia Y tvorí 48 % z celkového počtu Slovákov so životným poistením a Generácia Z 36 %. 

Rozdiely sú aj v typoch uzatvoreného poistenia

Pri Generácii Y začína byť citeľný trend preferovania investičného životného poistenia (33 % má investičné životné poistenie) pred rizikovým (23 % má rizikové životné poistenie). Dôvod treba hľadať v hypotékach. Vysoké percento týchto ľudí už čerpá hypotéku, a preto je pre nich výhodnejšie investičné životné poistenie, ktoré kryje riziká a zároveň môže tvoriť, pri zvolení vhodnej investičnej stratégie, zaujímavú finančnú rezervu. Generácia Z najčastejšie volí úrazové (50 %) a cestovné (19 %) poistenie. Investičné životné poistenie má uzatvorených len 18 % a rizikové len 21 % z nich.*

Aké sú trendy do budúcnosti?

Celkové výsledky ukázali, že najviac bude pravdepodobne rásť cestovné poistenie, nad ktorým uvažuje 19 % Slovákov z Generácie Z, 7 % z Generácie Y a 4 % z Generácie X. Nad založením životného poistenia, či už investičného alebo rizikového, uvažuje len 9,5 % ľudí z generácie Z, 9 % z Generácie Y a 3 % z Generácie X. Väčšina predstaviteľov Generácií X (77 %), Y (71 %) a Z (63 %) nad založením (ďalšieho) poistenia neuvažuje. To poukazuje na pomerne nízku finančnú gramotnosť Slovákov vo veku 15 – 55 rokov, ktorí si dôležitosť tohto finančného produktu stále plne neuvedomujú. 

* pri čítaní dát treba brať do úvahy, že v prieskume boli zahrnutí ľudia, ktorí majú uzatvorené oba typy životného poistenia (investičné aj rizikové). Títo v rámci prieskumu odpovedali kladne na obe možnosti a zvýšili tak percento pri jednom i druhom type poistenia. 

NÁŠ TIP: 

Založte bezplatný účet v mBank a to priamo online z pohodlia domova. Založenie a vedenie účtu mKonto je zdarma a k dispozícii k nemu máte aj praktickú aplikáciu do mobilného telefónu.