S opatreniami na ekonomickú pomoc neprichádza len štát, ale aj súkromné spoločnosti

Publikované 20.03.2020  Aktualita | Finančný mix

S opatreniami na ekonomickú pomoc neprichádza len štát, ale aj súkromné spoločnosti

Koronavírus sa začína šíriť Slovenskom a s ním nastupujú aj razantné opatrenia vlády. Tie majú ochrániť obyvateľov od nákazy, ale zároveň spôsobujú veľké straty firmám aj živnostníkom. Ako znížiť finančné dopady na zamestnancov aj zamestnávateľov netrápi len štát, ale aj finančné domy. Prvá banka už hlási odklad splátok úverov. 

Tí, ktorí si zobrali spotrebný úver alebo hypotéku od VÚB a kvôli opatreniam na zabránenie šírenia koronavírusu sa dostanú do finančných problémov, môžu banku požiadať o bezplatné odloženie splátok na 1 až 6 mesiacov.

Možnosť odložiť splátky bez ohľadu na príčinu zmeny finančnej situácie majú dlhodobo v ponuke aj iné banky. Najdôležitejšie je informovať ich o finančných problémoch skôr, ako na klientov naplno doľahnú. Tí, ktorí sa obávajú, že situácia s ohľadom na koronavírus môže zapríčiniť ich platobnú neschopnosť, by o tom mali svoju banku informovať čo najskôr.

Slovenská vláda predstavila návrh opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov spôsobených koronavírusom

 1. Vláda chce rokovať s bankami o možnosti odložiť splátky spotrebných úverov a hypoték bez toho, aby mal dlžník negatívny záznam v registri.
 2. Zároveň rieši možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny pre fyzické aj právnické osoby.
 3. Taktiež plánuje zatraktívniť poskytovanie krátkodobých a nízkoúročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch – ide najmä o pohostinstvá a reštaurácie.
 4. Podporiť investovanie v súkromnom sektore.
 5. Upraviť možnosť odpisu daňovej straty a predĺžiť možnosti odpisu na dlhšie obdobie.
 6. Umožniť odloženie daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020.
 7. Predbežne sa zaviazala oslobodiť výplaty vyplatené zamestnancom ako náhradu za mzdu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu.
 8. Zjednodušiť vyplatenie príspevku na udržanie pracovného miesta pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.
 9. Vláda zvažuje zníženie ceny elektriny pre firmy aj domácnosti – časť ceny by hradil určité obdobie štát.
 10. Na európskej úrovni podporí diskusiu za účelom umožnenia flexibilnejšieho čerpania európskych fondov na krytie dosahov krízy.
 11. Zmeniť podmienky opatrovania člena rodiny (OČR) – ak má dieťa oboch rodičov, jeden ostane doma na špeciálnej PN a bude dostávať 80 % priemernej mzdy. Ak má dieťa len jedného rodiča, alebo obaja rodičia pracujú v nepretržitých prevádzkach (napr. lekári), štát zvažuje udelenie poukazu na sumu 600 eur, ktorým by rodičia mohli hradiť opatrovateľku pre dieťa.
 12. Vláda zvažuje predĺženie postihu pre dovozcov surovín pre výrobu z tretích krajín, tzv. colného dlhu, ktorý musí byť v súčasnosti zaplatený do 10 dní, na 30-40 dní.
 13. Neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejné zákazky, prípadne odpúšťať pokuty zo strany daňových úradov a hygienikov.

Zdroj: VUB / index.sme.sk