Provident skončil. Čo môžeme očakávať od ostatných nebankoviek?

Publikované 29. 2. 2016

Len pred pár dňami u nás ukončila poskytovanie nových pôžičiek a úverov nebanková spoločnosť Provident. (O jej odchode sa môžete dočítať tu). Avšak od nového roku funguje v obmedzenom režime aj viacero iných nebankových spoločností - niektoré už neposkytujú nové pôžičky, ďalšie sú prísnejšie a opatrnejšie pri nových úveroch.

Za posledný rok nastalo už trikrát významné sprísnenie podmienok. Prvé bolo od apríla 2015, druhé od septembra 2015 a tretia od začiatku roka 2016. Najmä posledné mesiace je možné pozorovať, že čoraz viac nebankových spoločností obmedzuje poskytovanie nových úverov alebo mení svoje pôvodné podmienky. S najväčšou pravdepodobnosťou sú za tým práve spomenuté zmeny. Čo všetko sa zmenilo, mení alebo ešte len zmení?

Krátkodobé pôžičky

Už na jeseň skončilo s poskytovaním úverov viacero menších nebankoviek. Či pôjde o dočasný alebo trvalý krok, ukáže najbližšia budúcnosť, ale napríklad SMS Credits, Trila alebo Credit One v súčasnej dobe nové pôžičky a úvery neposkytujú. Či už majú zverejnený oznam o technickej nedostupnosti alebo o nedostupnosti poskytovania nových pôžičiek, výsledkom je, že tu si už nepožičiate.

Samozrejme, splácanie starých úverov nie je nijako touto zmenou dotknuté a tak klienti, ktorí mali u týchto nebankoviek úvery a pôžičky z minulosti, musia celý svoj finančný záväzok samozrejme splatiť. Iných spoločností, napríklad Pôžičkomat alebo Ferratum Bank, sa tieto zmeny nedotkli natoľko, aby sa im nevedeli prispôsobiť. Tieto krátkodobé úvery a pôžičky teda naďalej fungujú.

Väčšie nebankové úvery

Na finančnom trhu sa ale dotýkajú nové pravidlá a prísnejšie zmeny aj poskytovateľov väčších úverov. Nebankové spotrebiteľské úvery pre nových klientov napríklad v novom režime poskytuje nebanková spoločnosť Fair Credit. Tá uverejnila aj na svojom webe oznam, že poskytuje už len bezhotovostné úvery, na rozdiel od minulosti.

Viacero iných nebankových spoločností zas sprísňuje podmienky vyhodnotenia bonity klientov. Týka sa to napríklad spoločnosti Kešovka. Okrem toho za posledné mesiace prišlo aj k zmenám parametrov a podmienok rôznych úverov v prípade napríklad spoločností Profi Credit alebo Cetelem - tu niektoré typy úverov z pôvodnej ponuky vypadli úplne (napríklad tzv. Expresná pôžička do 2.000 € v Ceteleme) alebo sa zmenili ich úverové limity (napríklad podnikateľské pôžičky v Profi Credite).

NBS spravila v nebankovkách kontrolu - a nedopadla príliš lichotivo

Už počas mesiacov október a november spravila Národná Banka Slovenska vo viacerých nebankových spoločnostiach kontrolu systémom tzv. mystery shoppingu - čiže navštívila ich ako bežný klient a zisťovala dodržiavanie pravidiel a legislatívnych sprísnení v praxi.

Bohužiaľ narazila na viacnásobné obchádzanie pravidiel.Najčastejšie vo všeobecne platí, že ide o nasledovné problémy a prípady:

  1. Nedostatočné preverovanie príjmu klienta - napriek tomu, že poskytovatelia pôžičiek sú nútení riadne overiť bonitu klienta, výšku jeho príjmu a schopnosť splácania pôžičky, niekedy to jednoducho nedodržujú a spoľahnú sa napríklad na čestné vyhlásenie klienta o výške jeho príjmu.

  2. Poskytovanie spotrebiteľských úverov v hotovosti - legislatíva jasne zakazuje takéto poskytovanie peňazí, no stáva sa, že si spotrebiteľ zobral úver 300 € v hotovosti, ale bolo mu vyplatených len 250 € z dôvodu strhnutia poplatku 50 € napríklad za prvú splátku úveru alebo za doplnkovú službu navyše.

  3. Doplnkové služby navyše - práve tu je možné získať najviac poplatkov a za doplnkové služby sú považované všetky služby, ktoré priamo nesúvisia s poskytovaním pôžičiek; niektoré nebankovky si napríklad zobrali poplatok za to, že umožňovali klientom splácanie pôžičky hotovostne návštevou obchodného zástupcu priamo doma.

  4. Poskytnutie podnikateľského úveru namiesto úveru pre verejnosť - v tomto prípade ide už priamo o zavádzanie klienta, pretože sa stávali prípady, že veriteľ tvrdil záujemcovi o úver, ktorý bol živnostník, že si musí požičať len podnikateľský úver a to aj vtedy, ak ho chce na súkromné účely - dôvod je pomerne prostý: pri podnikateľskom úvere sa na ochranu klienta nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Budú ďalšie odchody alebo zmeny v prostredí nebankových pôžičiek?

Vzhľadom na sprísnenie nielen samotných podmienok úverov, ale aj možností uplatňovať svoj zavedený obchodný model pri poskytovaní nebankových úverov, je takmer isté, že súčasná situácia nie je konečná. Keďže nebankové spoločnosti nemôžu napríklad kontaktovať dlžníkov v čase ich osobného voľna, sťažuje to napríklad komunikáciu pri problémoch s riadnym splácaním úveru.

Podobne je to aj s kontaktovaním dlžníka počas víkendov. Táto zmena sama o sebe spôsobila viacerým nebankovým spoločnostiam problémy v extrémnych situáciách a z viacerých úverov spravila doslova nedobytné pohľadávky. Strop na cenu pôžičiek, ktorý hovorí, že nebanková spoločnosť si nemôže za úver vypýtať viac ako 2-násobok toho, čo banka za podobný úver, by bol ešte ako-tak pochopiteľný.

V dôsledku kombinácie viacerých efektov a zmien sa ale celková situácia na trhu s pôžičkami dostupnými aj pre menej bonitnú klientelu bude ešte určite zhoršovať. Na prvý pohľad správny cieľ - vytlačiť z trhu neseriózne nebankové spoločnosti s úžerníckymi podmienkami, môže totiž dosiahnuť pravý opak - dopyt po dostupných pôžičkách nemusí klesnúť, len bude musieť nájsť inú ponuku. Bohužiaľ, môže to byť aj ponuka poskytovania súkromných pôžičiek, kde nie sú prítomné takmer žiadne regulácie.

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.