Pri rozhodovaní o financiách sa na vlastný úsudok spolieha len 22 % Slovákov

Publikované 15.01.2020 Prieskum| Pôžičky

Pri rozhodovaní o financiách sa na vlastný úsudok spolieha len 22 % Slovákov

Takmer polovicu z nás pri finančných rozhodnutiach ovplyvňuje rodina a priatelia. Pri investíciách radšej neriskujeme. 

Podľa prieskumu spoločnosti IMAS International, ktorý vypracovala pre Slovenskú sporiteľňu, si len 22 % Slovákov myslí, že sami najlepšie vedia, ako nakladať s peniazmi. Naopak, takmer polovica ľudí sa radí s rodinou a priateľmi. Bankám verí tretina opýtaných. 

Pri úvahách o možnostiach ako sporiť, považujú investičné produkty za dobrú alternatívu ku sporiacemu účtu asi 4 z 10 Slovákov. Neutrálny vzťah k investovaniu má približne polovica opýtaných, štvrtina sa k investíciám stavia negatívne. Z tých, ktorí sú ochotní investovať, sa cítia byť dobre informovaní o rizikách tri štvrtiny ľudí. Riskovať v tejto oblasti je ochotných asi 13 % ľudí, naopak, až 65 % je konzervatívnych a investovanie považuje za príliš zložité. 

Vo všeobecnosti možno investorov na trhu rozdeliť podľa miery ochoty riskovať na konzervatívnych, vyvážených a dynamických. Konzervatívni investori chcú mať svoje vklady chránené Fondom na ochranu vkladov. Vyvážení investori sú ochotní podstúpiť malé riziko, ak získajú vyšší výnos. Dynamickí investori idú aj do veľkého rizika, pokiaľ je tu prísľub vyššieho výnosu.