Prerastajú Vám pôžičky cez hlavu? Máme pre Vás rady, ako sa tomu vyhnúť a ako to riešiť!

Publikované 21. 4. 2016

Peniaze sú dobrý sluha, ale zlý pán. V prípade pôžičiek to platí dvojnásobne. Či už si zoberiete bankový úver alebo nebankovú pôžičku, každému sa môže občas stať, že bude mať problém načas uhradiť splátky. Horšie to však ale je, ak sa takáto situácia opakuje častejšie.

Problémy s riadnym splácaním, prípadne dokonca neschopnosť splácať načas pôžičky a úvery, je samozrejme situácia, do ktorej sa nechce dostať nikto z nás. Aj preto je najdôležitejšia prevencia a rozumné hospodárenie v rámci rodinného rozpočtu. Banky aj nebankové spoločnosti ponúkajú tiež možnosť poistiť sa pre prípady problémov so splácaním úveru. A čo ak sa už do omeškania dostanete? Na to všetko nájdete odpoveď práve teraz...

Ako sa nedostať do problémov?

Najdôležitejšia je samozrejme prevencia a to platí aj v prípade financií a pôžičiek. V prvom rade si treba požičiavať len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné. Nepožičiavajte si zároveň na žiadne veci, ktoré príliš rýchlo strácajú svoju hodnotu alebo na veci, ktoré nepotrebujete. Ak neviete napríklad zvládnuť bežný rodinný rozpočet, pôžička to nevyrieši, ale naopak - ocitnete sa v ešte horšej situácii.

Okrem toho, treba si stanoviť aj rozumnú výšku splátky, ktorá by nemala prekročiť zhruba 30 až 35 % čistého mesačného príjmu. Nezabudnite ani na to, že je dobré mať určitú rezervu a to pre prípad, že napríklad ochoriete alebo stratíte zamestnanie a prídete tak o svoj pravidelný príjem do rozpočtu.

Dôležitý je aj výber správneho typu úveru. Jednak môžete ušetriť na splátke a poplatkoch, ak si zvolíte napríklad účelový úver namiesto bezúčelového, ale najmä môžete predísť neserióznym spoločnostiam. To platí najmä v prípade nebankových úverov, kde sa môžete veľmi ľahko popáliť na skrytých poplatkoch alebo iných nevýhodných podmienkach, ktoré môžu viesť k problémom so splácaním úveru.

Tiež by ste mali vedieť o pôžičkách, že:

 • všeobecne najmenej výhodné sú krátkodobé nebankové pôžičky
 • tie sú síce na menšie sumy, ale ako náhle sa omeškáte so splátkou, môžete so všetkými poplatkami zaplatiť za pôžičku aj dvojnásobok
 • pozor si ale treba dať aj pri pôžičkách na väčšie sumy a dlhšiu dobu splatnosti, ktoré môžu byť tiež nevýhodné

Predvídajte už pri žiadosti o úver!

Veľmi dôležité je tiež to, aby ste už pri samotnom požiadaní o pôžičku mysleli na budúcnosť. Ako sa to dá? Je to jednoduché - jednak, že si požičiate len toľko, koľko budete môcť splácať, ale zároveň aj to, že sa poistíte pre prípad problémov so splácaním. Čo sa týka poistenia, tu máte v princípe dve možnosti a to buď dojednať si poistenie priamo u poskytovateľa úveru alebo mať vlastnú poistku.

Poistenie v banke alebo v nebankovke je síce jednoduché a rýchle na vybavenie, keďže ho vybavíte už priamo pri samotnom vybavovaní úveru, ale má aj niekoľko nevýhod. Jednak môže byť príliš predražené vzhľadom k výške úveru (najmä pri spotrebných a spotrebiteľských úveroch), ale zároveň sa vzťahuje len na daný úver.

Ak máte teda pôžičiek viac a ku každej by ste si mali uzatvárať poistenie, mohlo by to ísť pekne do peňazí. Aké teda môže byť alternatívne riešenie? Uzavrieť si napríklad životné poistenie v poisťovni alebo iný druh poistenia, ktorí bude platiť pre všetky prípady. Tu však treba počítať s tým, že ide o dlhodobý poistný vzťah a zodpovedné rozhodnutie nielen pre prípad problémov so splácaním pôžičky.

A čo zahŕňa obvyklé poistenie schopnosti splácať úver?

 • poistenie schopnosti splácania pôžičky je obvykle k dispozícii buď v základnej forme alebo rozšírenej forme
 • základný balík obsahuje zvyčajne poistenie pre prípady úmrtia, invalidity alebo pracovnej neschopnosti
 • kto si objedná komplexný súbor poistenia, môže získať poistenie aj pre prípad straty zamestnania alebo iné riziká, avšak tu pozor na konkrétne podmienky plnenia poistenia
TIP: V prípade väčšiny pôžičiek a úverov nie je poistenie povinné, čo platí najmä pre nebankové pôžičky. V každom prípade je ale dobré sa nad ním zamyslieť, pretože za prijateľnú cenu môžete získať istotu, že aspoň určitú dobu nebudete musieť pôžičku v horšej finančnej situácii platiť sami.

Čo sa dá robiť, ak hrozí omeškanie splátky?

Ak viete, že sa dostanete do omeškania alebo problémov, máte viacero možností, ako už vopred skúsiť dohodu s veriteľom. Či už ide o banky alebo nebankovky, vždy je lepšie sa vopred dohodnúť, ako len čakať, dostať sa do problémov a omeškania a následne sa snažiť situáciu riešiť. V princípe sú možné tri riešenia - dočasné zníženie splátok, zmena splátky alebo refinancovanie.

V prípade dočasného zníženia splátky ide najmä o odklad splácania úrokov na istú dobu, napríklad 3 alebo 6 mesiacov. Vtedy platíte väčšinou len istinu a úroky doplatíte neskôr. Toto riešenie sa hodí vtedy, ak viete, že problémy s platením pôvodnej výšky splátky pôžičky sú len dočasné.

Druhou možnosťou je trvalá zmena splátky a to najčastejšie cez predĺženie doby splatnosti. V prípade bánk je toto riešenie aj často využívané, u nebankoviek to ale môže byť problematickejšie. Pri väčších úveroch na dlhšiu dobu ale zvyknú väčšie nebankové spoločnosti vyjsť v ústrety a vedia predĺžiť dobu splatnosti tak, aby sa splátka o niečo znížila. Toto riešenie je už trvalé.

Poslednou možnosťou je refinancovanie. Tu ale treba dať pozor:

 • ak už ste v omeškaní alebo máte záznam v registroch, banky vám na refinancovanie nepožičajú
 • na refinancovanie slúžia špeciálne tzv. refinančné úvery, pričom princípom je splatiť starý úver novým, ktorý bude výhodnejší alebo s nižšou mesačnou splátkou
 • vždy si porovnajte viac ponúk na refinancovanie a nezabudnite ani na rôzne poplatky - napríklad za predčasné splatenie starého úveru alebo vybavenie toho nového

Pozor na ignorovanie výziev a komunikácie...

Ak už ste sa dostali do omeškania, ešte stále je možné vo väčšine prípadov riešiť tieto problémy a to najmä buď dočasným alebo trvalým znížením splátky. Úplné ignorovanie upomienok alebo výziev dôrazne neodporúčame, pretože to môže skončiť ešte väčšími problémami. Obvykle do prvých 7 až 15 dní posiela banka či nebankovka elektronickú alebo písomnú upomienku, kedy ešte nejde o veľký problém.

Ak totiž do tohto obdobia doplatíte zameškanú splátku, väčšinou vás to nemusí ešte stáť nič, prípadne len niekoľko Eur ako menší sankčný poplatok. Ak sa omeškáte už dlhšiu dobu, príde písomná upomienka a môžete sa už dostať aj do registra neplatičov. Pri dlhodobom neplatení a ignorovaní nastáva už vážnejšia situácia.

Ak ide o pôžičku, ktorá je zabezpečená nehnuteľnosťou, obvykle prichádza k uplatneniu záložného práva. Veriteľ podá návrh na vykonanie dražby nehnuteľnosti a to dražobnej spoločnosti. Tá vám pošle ešte posledný návrh na splatenie úveru - ak úver nesplatíte, vykoná sa dražba. Nehnuteľnosť sa v nej predá za najvyššiu vyvolávaciu cenu - nie však nižšiu, ako stanoví znalec. Z tejto sumy sa uspokoja nároky veriteľa, následne poplatky za dražbu a zvyšok získate vy, obvykle na bankový účet.

Pri nezabezpečenom úveru je postup cez exekútora. Obvykle je postup pri uplatňovaní pohľadávky nasledovný:

 1. V prípade dlhšieho omeškania splatnosti vyzve veriteľ dlžníka k úhrade celého zostatku pôžičky.
 2. Ak nenastane táto úhrada, zvyčajne do 30 dní podáva veriteľ návrh na súd na vykonanie exekúcie.
 3. Ten návrh posúdi a v prípade schválenia poverí exekútora výkonom exekúcie.
 4. Exekútor vykoná exekúciu, pri ktorej môže siahnuť na hnuteľný alebo aj nehnuteľný majetok podľa výšky pohľadávky a tento majetok predať, obvykle znova cez dražbu.
 5. Zo získanej sumy uspokojí veriteľa, následne si strhne poplatky za výkon exekúcie a prípadný zvyšok putuje znova na účet klienta.

Niekoľko rád na záver:

 • požičiavajte si vždy len vtedy, ak musíte a ak ide o nečakané udalosti; prípadne, ak nie je šetrenie možné kvôli tomu, že by bolo z časového hľadiska príliš dlhotrvajúce
 • naplánujte si mesačnú splátku do výšky maximálne 1/3 svojho pravidelného príjmu
 • vytvorte si dostatočnú rezervu, najlepšie aspoň na 6 mesiacov vopred
 • dobre si zvážte, aký úver alebo pôžičku si chcete zobrať a či sú podmienky dostatočne výhodné
 • určite v prípade omeškania kontaktujte veriteľa a snažte sa riešiť situáciu dohodou
 • nikdy sa nezatajujte a neignorujte výzvy a upomienky
 • ak už sa nedá inak, skúste predať veci, ktoré nie sú nevyhnutné a získať tak peniaze na splatenie dlhov - v opačnom prípade môžete prísť o tie veci, o ktoré by ste naozaj neradi prišli

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.

Sledujte nás na Facebooku

Dajte nám "Like" a majte vždy prehľad o novinkách vo svete financií.