Prechod na IBAN: Čo všetko by ste mali vedieť?

Publikované 28.2.2016

Najvýraznejšou aktuálnou zmenou, ktorá sa týka bankových klientov, je ukončenie používania starého formátu účtu a jeho nahradenie novým IBAN tvarom. Formát účtov IBAN (International Bank Account Number) je súčasťou európskej iniciatívy jednotného platobného styku v rámci EÚ a ďalších európskych štátov. Ide o medzinárodný formát účtov, ktorého úlohou je zjednotenie a zjednodušenie tuzemských i medzinárodných prevodov a platieb. IBAN povinne platí pre všetky slovenské bankové inštitúcie od 1.2.2016. Čo všetko by ste mali o tejto zmene vedieť? 

Na čo si dať pozor

 • Platby cez Internet Banking

Od 1.2.2016 akceptujú banky len tie platby, pri ktorých je zadané číslo účtu vo formáte IBAN. Klientom sú k dispozícii IBAN kalkulačky a IBAN skenery.

 • Trvalé príkazy

Všetky banky pôsobiace na Slovenku uvádzajú, že v prípade trvalých prevodov nie je potrebné meniť formát účtu. Tieto zmeny už banky vykonali interne a trvalé príkazy budú prebiehať bez toho, že by ich bolo potrebné upravovať zo strany klienta.

 • Výpisy a notifikácie

Vo výpisoch aj SMS notifikáciách budú uvádzané účty v IBAN formáte. Niektoré banky však budú aj naďalej popri IBAN uvádzať aj predošlý BBAN formát účtu.

 • Inkasá

Po novom bude musieť klient dať povolenie inkasovať platby za elektrinu alebo plyn priamo dodávateľovi a nie banke ako doteraz. Dodávateľ si cez svoju banku zabezpečí, aby sa inkaso zinkasovalo v určený deň. Platiteľ môže inkaso do 8 týždňov od vykonania transakcie na účte odvolať a peniaze získa späť na účet. Kvôli inkasu nemusí klient chodiť na pobočku, banka staré inkaso automaticky zmení.

Formát IBAN má v Slovenskej republike 24 znakov. Jeho dĺžka v zahraničí je však závislá na danej krajine a dĺžke doterajších označení účtov.

SK68 0720 0002 8919 8742 6353

 • Kód krajiny (prvé dva znaky) je na Slovensku vždy SK.
 • Kontrolné číslice (dve čísla nasledujúce po kóde krajiny) sú vypočítané zo zvyšku čísla IBAN a umožňujú overiť, či pri prepise čísla neprišlo k chybe.
 • Kód banky (nasledujúce 4 číslice)
 • Predčíslie účtu (nasledujúcich 6 číslic)
 • Číslo doterajšieho účtu (zvyšných 10 číslic)

Výhody IBAN

Formát účtov v tvare IBAN je súčasťou implementovania SEPA platieb. Ich úlohou je zefektívnenie a zrýchlenie platobného styku, čo je výhodné aj pre banky, aj pre klientov. IBAN formát prinesie nasledovné výhody:

 • Zefektívnenie bezhotovostných prevodov v tuzemsku a zahraničí
 • Odstránenie rozdielov medzi platbami v rámci Slovenska a cezhraničnými platbami
 • Zrýchlenie prevodov
 • Lepšia identifikácia platieb
 • Zníženie poplatkov za prevody do zahraničných bánk

IBAN kalkulačka

V prípade, ak potrebujete zistiť číslo IBAN účtu z Vášho predošlého čísla účtu, spoľahnite sa na oficiálnu IBAN kalkulačku od Národnej Banky.