Počet osobných bankrotov medziročne rastie

Publikované 07.11.2018 Prieskum| Finančný mix

Počet osobných bankrotov medziročne rastie

V treťom štvrťroku zbankrotovalo až 3902 obyvateľov Slovenska. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď osobný bankrot vyhlásilo 1942 ľudí, ide o nárast až o 100,93 %.

„V treťom štvrťroku 2018 zbankrotovalo najviac obyvateľov Slovenska, než v ktoromkoľvek štvrťroku predtým,“ povedala Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. Práve spoločnosť CRIF SK uverejňuje analýzy o osobných bankrotoch Slovákov. Podľa jej údajov od začiatku roka 2018 do konca septembra zbankrotovalo 10248 dlžníkov. Inštitút osobného bankrotu začal na Slovensku platiť od roku 2006. V marci 2017 došlo k novelizácii zákona o konkurze a reštrukturalizácii s cieľom zjednodušiť prístup k vyhláseniu osobného bankrotu. Od zavedenia inštitútu osobného bankrotu v roku 2006 až do septembra 2018 vyhlásili súdy osobný bankrot u 18405 dlžníkov.

V septembri 2018 sa medziročne zvýšil počet vyhlásených osobných bankrotov až o 140 %. Najviac, 326 ich bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji a najmenej, 98 v Prešovskom kraji. Až 99,69 % dlžníkov si v septembri zvolilo oddlženie formou konkurzu, pre splátkový kalendár sa rozhodlo len 0,31 % dlžníkov, čo v prepočte predstavovalo štyri osoby. Z uvedených osobných bankrotov bola väčšina – až 94,65 % vyhlásená na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb.

Dlžníci by mali najprv svoje pôžičky konsolidovať Ak dlžník stráca prehľad vo svojich pôžičkách, prípadne ich nedokáže splácať, prvým krokom by mala byť ich konsolidácia. Vďaka tomu dôjde k spojeniu viacerých úverov do jedného, často s výhodnejším úrokom ako boli sadzby na predošlých pôžičkách. Dlžník tak získa úplný prehľad o výške svojich dlhov, spláca len jednému veriteľovi a môže získať výhody vo forme nižšej úrokovej sadzby, prípadne možnosti požičať si o niečo viac, než je potrebné na splatenie všetkých predošlých úverov.

NÁŠ TIP: 

Založte bezplatný účet v mBank a to priamo online z pohodlia domova. Založenie a vedenie účtu mKonto je zdarma a k dispozícii k nemu máte aj praktickú aplikáciu do mobilného telefónu.