AKTUÁLNE: Osobný bankrot po novom je jednoduchší. Toto všetko sa zmenilo

Publikované 08.03.2017 Novinka | Finančný mix

AKTUÁLNE: Osobný bankrot po novom je jednoduchší. Toto všetko sa zmenilo

Štatistiky a skúsenosti ukazujú, že osobný bankrot fyzickej osoby využíva čoraz viac ľudí. Od marca však platí jeho novela, ktorá odstránila viaceré nevýhody a celý postup bankrotu výrazne zjednodušila. 

Po novom sa pre rok 2017 na rozdiel od roku 2016 zmenili viaceré podmienky. Dlžník môže vyhlásiť osobný bankrot aj bez majetku. Okrem toho sa zlacní aj samotný bankrot, nakoľko prichádza k zníženiu poplatku pre vyhlásenie bankrotu. Mení sa aj celý proces bankrotu a odpadáva pôvodné skúšobné obdobie. 

Formy bankrotu

Osobný bankrot môže prebehnúť po novom buď vo forme konkurzu alebo vo forme splátkového kalendáru. Osobný bankrot môže dlžník vyhlásiť len raz za 10 rokov, nie častejšie. Návrh sa podáva na okresný súd, ktorý je miestne príslušný podľa bydliska dlžníka, pričom dlžník musí byť zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci.

Pre konkurz platí:

  • návrh konkurz je možné podať len vtedy, ak je proti dlžníkovi vedená exekúcia
  • v prípade konkurzu sa speňaží majetok na uspokojenie dlhov
  • súd súčasne s konkurzom rozhodne o zbavení dlžníka všetkých dlhov

Pre splátkový kalendár platí:

/data/common/multimedia/images/photo_0170681556iqhwqt.jpg

  • dlžník je povinný splatiť minimálne 30 percent svojich dlhov
  • majetok dlžníka nesmie byť väčší, ako je suma 30 percent jeho dlhov, čiže splátkový kalendár musí byť ako jediná možnosť a nesmie ísť o „výhodnejšiu“ alternatívu voči bankrotu, kde by hrozil predaj majetku
  • súčasne s rozhodnutím o splátkovom kalendári súd zbaví dlžníka všetkých dlhov

Poplatok za osobný bankrot sa znížil 

Poplatok za osobný bankrot sa znížil na rovných 500 €. Ide o preddavok na odmenu správcu procesu oddlženia a platí sa na začiatku konania. Ak dlžník nebude na tento poplatok mať, môže mu požičať Centrum právnej pomoci. Avšak do 3 rokov musíte poplatok tento poplatok tak či tak zaplatiť. Nepostihnuteľná hodnota obydlia je stanovená na 10.000 €, ktorá musí dlžníkovi zostať po uskutočnení osobného bankrotu v prípade, že sa na uspokojenie pohľadávok využil predaj majetku. Táto suma sa uloží na špeciálny účet a dlžník si môže každý mesiac vybrať 250 € na svoje základné potreby. Ide o „podporu“ prvých 40 mesiacov po zbankrotovaní.

Avšak...úplne všetkých dlhov sa nezbavíte..

/data/common/multimedia/images/poradit.jpg

Ani nový postup a proces osobného bankrotu vás však nezbavia všetkých dlhov. Pokiaľ ručíte za svoj dlh nehnuteľnosťou, ide o tzv. zabezpečený dlh a ten nie je možné riešiť cez osobný bankrot. V bankrote sa taktiež nie je možné zbaviť tzv. nedotknuteľných pohľadávok, kam patria pohľadávky za škody spôsobené na zdraví alebo výživné pre maloleté deti.

Neklamte..

Zároveň existuje v osobnom bankrote možnosť zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. Do 3 rokov od osobného bankrotu sa môže ktorýkoľvek veriteľ dotknutý oddlžením domáhať na súde zrušenia tohto oddlženia. Súd potom rozhodne, či sa napr. dlžník nechcel úmyselne zbaviť svojich dlhov cez bankrot zo špekulatívnych úmyslov. Príkladom nepoctivého zámeru je napríklad zatajovanie majetku alebo úmyselné navodenie stavu platobnej neschopnosti.

Prv než zbankrotujete, skúste refinancovanie!

Hovorí sa, že prevencia je lepšia ako liečba. Ešte skôr, než sa dostanete do problémov s platobnou neschopnosťou alebo nebodaj do kolotoča exekúcií, skúste svoje dlhy „skrotiť“ refinancovaním. Odporúčame vám do pozornosti konsolidáciu úverov. Môžete si tak vyplatiť svoje staré dlhy a nahradiť ich výhodnejším úverom, ktorý bude mať napríklad nižší úrok alebo nižšiu mesačnú splátku. Vyskúšajte to, za pokus predsa nič nedáte!

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.

Sledujte nás na Facebooku

Dajte nám "Like" a majte vždy prehľad o novinkách vo svete financií.