Od budúceho roka sa zvýši príjem zamestnancov, živnostníkov aj rodičov na rodičovskej dovolenke

Publikované 25.09.2019 Novinka| Finančný mix

Od budúceho roka sa zvýši príjem zamestnancov, živnostníkov aj rodičov na rodičovskej dovolenke

Parlament schválil niekoľko významných zmien, ktoré prinesú do rodinných rozpočtov viac peňazí. Novely zákonov budú platiť od nového roka.

Zvýšenie nezdaniteľného minima

Za predpokladu, že novelu podpíše prezidentka, dôjde od budúceho roka ku zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane. Tá je v súčasnosti na úrovni 19,2-násobku životného minima a o pár mesiacov by mala narásť na 21-násobok. Prevedené na čísla – kým v roku 2019 bola nezdaniteľná časť na úrovni 3937,34 eur za rok, pre rok 2020 to bude suma 4414,20 eur. Táto novela bola schválená aj napriek dlhodobej kritike zo strany samospráv, ktorým ukrojí z ich príjmov. 

Nezdaniteľná časť základu dane je odpočítateľná položka, o ktorú si daňovník môže znížiť základ dane. Vďaka nej tak platí nižšiu daň.

Vyšší rodičovský príspevok 

Od januára sa zvýši aj rodičovský príspevok, ktorého súčasná hodnota 220,70 eur je dlhodobo kritizovaná. Po novom si rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, polepšia o 150 eur a budú dostávať príspevok vo výške 370 eur. Tí, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku nepracovali, si polepšia o 50 eur na 270 eur. 

Podľa údajov vlády sa zvýšenie príspevku o 150 eur bude týkať asi 70000 rodičov. Ďalších 70000 pred narodením dieťaťa nepracovalo a nedostávali ani materskú dávku zo Sociálnej poisťovne. 

Rodičovský príspevok poberajú rodičia do 3 rokov veku dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu je možné poberanie príspevku predĺžiť do 6 rokov veku dieťaťa.