Neplatíte dane? Môžete prísť o vodičský preukaz!

Publikované 28.08.2019 Aktualita| Finančný mix

Neplatíte dane? Môžete prísť o vodičský preukaz!

V stredu 21. 8. 2019 schválila slovenská vláda možnosť zadržiavať vodičské oprávnenie ľuďom, ktorí neplatia dane. Toto opatrenie je súčasťou novely daňového poriadku.

Opatrenie má mať preventívny charakter. Nebude môcť byť uplatnený voči vodičom z povolania, ale len voči tým, pre ktorých je auto dopravný prostriedok, napríklad na dopravu do práce. Dlžníkovi bude jeho vodičské oprávnenie vrátené až po tom, ako si splní svoje povinnosti voči štátu.

Návrh novely obsahuje aj ďalšie zmeny. Ich cieľom je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov. Zmeny sa týkajú plnej moci, registračnej pokladnice, odkladu platenia dane aj platenia dane v splátkach, miestnych daní aj zjednodušenia registračného konania. V rámci zmien v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa navrhuje predĺženie doby na odoslanie údajov do systému e-kasa v prípade, ak je pokladnica v off-line režime, pridanie možnosti používania jednej e-kasa pokladnice používanej v združení a zmiernenie podmienok pri dodatočnom evidovaní paragónov do pokladnice e-kasa.