Nechcete nechať ležať svoje peniaze na účte? Investujte!

Publikované 10.11.2017 Novinka | Finančný mix

Nechcete nechať ležať svoje peniaze na účte? Investujte!

Za posledné roky úročenie na účtoch v banke kleslo takmer na nulu. Ak si peniaze nechávate na vkladnej knižke alebo termínovanom účte, nijako sa vám nezhodnocujú. Riešením, ktoré skúša čoraz viac ľudí, je investovanie. Keďže však investovanie nie je spojené s garanciou vloženej istiny a úroku, je veľmi dôležité vybrať si správny typ a formu investovania. My sme sa trocha bližšie pozreli na možnosti, ktoré preferuje aktuálne najviac ľudí.

Nehnuteľnosti

Ak máte väčšiu sumu peňazí, môžete investovať do kúpy nehnuteľnosti. Aktuálne sú v kurze najmä pozemky, ktorých ceny rastú a dá sa predpokladať, že ich budete vedieť v budúcnosti predať s určitým ziskom.

Druhou možnosťou, ako investovať do nehnuteľností, je kúpa bytu a jeho následný prenájom. Po určitej dobe, ak by ceny naďalej vzrástli, je možné aj byt predať a znova zarobiť na rozdiele. Jeden aj druhý spôsob si však vyžadujú jednorazovo pomerne veľkú investíciu, pričom veľa ľudí to rieši aktuálne lacnými hypotékami.

Podielové fondy

Druhou možnosťou, ako zhodnotiť svoje úspory, je investovanie do podielových fondov. Ide o fondy v správe bánk alebo súkromných investičných spoločností, pričom toto investovanie je vo forme kolektívneho investovania. Znamená to, že do jedného fondu môže investovať viacero investorov.

Fondy dosahujú zisk obchodovaním s cennými papiermi. Pre investorov založených konzervatívne existujú fondy s investovaním prevažne do dlhopisov, pre investorov preferujúcich zisk aj za cenu rizika zas fondy s investovaním prevažne do akcií. Vopred však nie je garantovaný žiaden výnos, je možné ho len predpokladať.

Dlhopisy

Treťou možnosťou je investovanie do dlhopisov. Ide o cenné papiere, ktoré vydávajú konkrétne investičné spoločnosti alebo investičné fondy. Investovanie prebieha kúpou dlhopisov, pričom v tomto prípade je vopred známy výnos vo forme pevnej úrokovej sadzby.

Každý dlhopis má aj svoju splatnosť, ktorej uplynutím ho za rovnakú cenu odpredáte naspäť investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu. V prípade potreby je možné ho odpredať aj skôr, prípadne ho predať inému investorovi.

Aké sú výnosy?

Investovanie do nehnuteľností môže so sebou priniesť pomerne vysoký výnos, avšak vyžaduje aj veľkú vstupnú investíciu. Lepšou formou sú teda podielové fondy a dlhopisy, kde môže byť zhodnotenie od 2 až do 20 % ročne, v závislosti od konkrétnej investície.

Pre začínajúcich investorov je lepšie obrátiť sa na investovanie prostredníctvom bankových domov, kde sú záruky serióznosti, profesionality a transparentnosti. Dobrým príkladom spojenia skúseností a príležitosti je napríklad investovanie cez J&T Banku, ktorá je expertom na investovanie a ponúka veľmi široké portfólio investičných nástrojov.

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.

Sledujte nás na Facebooku

Dajte nám "Like" a majte vždy prehľad o novinkách vo svete financií.