Na trh životného poistenia prichádza nový hráč - poisťovňa YOUPLUS

Publikované 29.05.2019 Novinka| Poistenie

Na trh životného poistenia prichádza nový hráč - poisťovňa YOUPLUS

Životná poisťovňa YOUPLUS deklaruje, že bude plne digitalizovaná. Jej klienti nebudú potrebovať žiadne papierové zmluvy a všetko vybavia elektronicky. Prvé zmluvy plánuje začať uzatvárať v auguste 2019.

Poisťovňa plánuje svoju činnosť začať v máji. Bude poskytovať poistenie 8 oblastí rizík, 41 pripoistení a až 10 osôb na jednej poistnej zmluve. Jedným z novátorských prístupov bude tiež elektronický medicínsky underwriting a biometrický alebo vektorový podpis. Pri väčšine rizík bude možné voliť aj anuitné klesajúce poistné sumy. Súčasťou riešenia YOUPLUS bude aj možnosť dlhodobého investovania.

Práve vďaka elektronickému medicínskemu underwritingu bude poisťovňa vo väčšine prípadov schopná posúdiť zdravotný stav klienta on-line hneď pri uzatváraní zmluvy. Klientovi tak budú výsledná cena aj podmienky poistenia známe už pri jej podpise. Proces akceptácie zmluvy sa vďaka tomu skráti z dní na minúty.

Ďalšou novinkou bude podpisovanie zmluvy – a to buď formou biometrického podpisu na signpade či tablete, alebo vektorovým podpisom. A hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že poisťovňa bude svoje produkty ponúkať on-line, nie je to tak. Podobne ako v konkurenčných spoločnostiach, aj tu budú produkty ponúkať finanční agenti. Papierové zmluvy však u nich nenájdete, všetko prebehne elektronicky.

Poisťovňa Youplus nastúpi na náš trh ako obchodná značka lichtenštajnskej životnej poisťovne Aspect Assurance International AG. Tá patrí to holdingu INSUREVOLUTION. Do konca tohto roka sa aj samotná poisťovňa v Lichtenštajnsku premenuje pod názov YOUPLUS.