Mladomanželské pôžičky bude môcť získať viac ľudí

Publikované 18.12.2019 Aktualita| Pôžičky

Mladomanželské pôžičky bude môcť získať viac ľudí

Od januára sa bude dať ľahšie získať mladomanželská pôžička. Vláda zmiernila podmienky na jej poskytnutie.

Vláda schválila novelu, na základe ktorej sa zmiernia podmienky na získanie mladomanželských pôžičiek zo Štátneho fondu rozvoja bývania.  Po novom o úver budú môcť požiadať manželia do 35 rokov, ktorí sú zosobášení najviac tri roky. Doteraz bolo podmienkou manželstvo v trvaní maximálne jedného roka. Práve podmienka ročného trvania manželstva veľmi zužovala okruh osôb, ktoré mohli o pôžičku požiadať. Vláda po uvoľnení tejto podmienky očakáva, že o úver požiada viac ľudí, ako doposiaľ. 

Okrem dĺžky manželstva sa mení aj maximálna príjmová hranica. Kým doteraz bola na úrovni maximálne štvornásobku sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, po novom to bude päťnásobok tejto sumy. 

Podmienky na získanie mladomanželskej pôžičky od 1. 1. 2020 

  • Žiadosť si môžu podať manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo maximálne 3 roky pred dátumom podania žiadosti 
  • Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa)  za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť
  • Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok zároveň musí byť rovný, alebo väčší ako je výška mesačnej splátky požadovaného úveru. Výšku príjmu vypočítame odpočítaním  výška záväzkov domácnosti od 1,3-násobku životného minima. 
  • Financie môžu byť poskytnuté na výstavbu alebo kúpu bytu, alebo na kúpu staršieho bytu alebo na stavebnú úpravu bytu
  • Počnúc rokom 2020 bude žiadosť možné podať v termíne 1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka. 

Aká je výška mladomanželskej pôžičky? 

V závislosti od určenia použitia úveru je možné získať pôžičku na: 

  • výstavbu bytu, alebo kúpu bytu do troch rokov od kolaudácie – podpora sa poskytuje do výšky 75 % obstarávacej ceny, maximálne však 75000 eur
  • kúpu bytu, ktorý je starší ako 3 roky od kolaudácie - podpora sa poskytuje do výšky 75 % obstarávacej ceny, maximálne však 50000 eur
  • Stavebné úpravy bytu – podpora sa poskytuje vo výške 100 % obstarávacej ceny, maximálne však 30000 eur.  

Časť úveru do 15000 eur je úročená ročnou úrokovou sadzbou 1 % a je poskytnutá na maximálne 15 rokov. Časť úveru nad 15000 eur sa poskytuje maximálne na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %.