Kto má nárok na príspevok na rekreáciu?

Publikované 26.12.2018 Aktualita| Finančný mix

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu?

Od 1. januára vám zamestnávateľ prispeje na rekreáciu na Slovensku. Parlament si od toho sľubuje podporu nášho cestovného ruchu. Pozreli sme sa bližšie na to, kedy a za akých podmienok máte na tento príspevok nárok.

V parlamente prešiel návrh na zavedenie poukazov na príspevok na rekreáciu. Od 1. januára tak môžete získať za kalendárny rok príspevok až do výšky 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 275 eur. Ak na dovolenku kdekoľvek na Slovensku miniete menej ako 500 eur, príspevok sa vypočíta ako 55 % zo sumy oprávnených nákladov.

 

Kedy vzniká nárok na rekreačné poukazy? 

Na poukaz máte nárok, ak pre zamestnávateľa pracujete viac ako 24 mesiacov a zároveň je v spoločnosti zamestnaných 50 a viac ľudí. Pre firmy s menej zamestnancami nie je poskytovanie rekreačných poukazov povinné. 

 

Čo sú oprávnené výdavky? 

V prvom rade ide o preukázané výdavky, je ich potrebné doložiť faktúrou alebo bločkami. Radia sa sem výdavky na ubytovanie na najmenej dve noci na území Slovenska vrátane stravovacích služieb počas tohto ubytovania a iných služieb súvisiacich s rekreáciou na území Slovenska. Taktiež sem patria organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu, alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom, pod podmienkou, že sa konali na našom území. 

V prípade, že so zamestnancom idú na rekreáciu aj jeho rodinní príslušníci, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, môže príspevok využiť aj na úhradu výdavkov spojených s ich osobami. 

 

Ako sa bude príspevok poskytovať?

Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či príspevok vyplatí priamo, alebo ho zamestnancovi poskytne vo forme rekreačného poukazu. Príspevok bude oslobodený od dane z príjmu. 

Cieľom poslancov je podporiť Slovákov, aby zarobené peniaze míňali doma. Podporia cestovný ruch a s ním aj domácu ekonomiku. Uvidíme, či sa tento zámer podarí dosiahnuť. 

NÁŠ TIP: 

Založte bezplatný účet v mBank a to priamo online z pohodlia domova. Založenie a vedenie účtu mKonto je zdarma a k dispozícii k nemu máte aj praktickú aplikáciu do mobilného telefónu.