Inflácia oberá väčšinu Slovákov o úspory

Redakcia Hyperfinancie.sk   Publikované 27.04.2022 Rada| Finančný mix

Inflácia oberá väčšinu Slovákov o úspory

Veľa ľudí si necháva peniaze na bežných a sporiacich účtoch. Nerátajú pritom ale s infláciou, ktorá je nielenže príčinou postupného zdražovania tovarov a služieb, ale uložené peniaze v banke aj znehodnocuje. Týmto spôsobom sa nenápadne prichádza o úspory. Čo je to inflácia a ako sa pred ňou brániť si povieme v našom článku.

Čo je inflácia?

Inflácia predstavuje merateľný, všeobecný rast cien tovarov a služieb. Ide o užitočný ukazovateľ, ktorý dokáže v reálnom čase zrkadliť vývoj hodnoty meny smerom nadol – znižovanie „kúpnej sily“ peňazí.

Uvedieme si to na príklade. Ak sme pred časom v obchode zaplatili za nákup 100 eur, pri 10-percentnej inflácii už dnes za rovnaký nákup zaplatíme 110 eur.

V súvislosti s infláciou sú preto dôležité najmä ceny produktov, ktoré stoja viac peňazí. Pri výpočte priemerného rastu cien sú smerodatnejšie ako ceny produktov, ktoré stoja menej. Hlavným indikátorom miery inflácie je pritom mesačný index spotrebiteľských cien.

Na európskej úrovni meria infláciu Eurostat – Štatistický úrad Európskych spoločenstiev. Údaje pritom čerpá z jednotlivých národných štatistických úradov. Na Slovensku meria a vyhodnocuje mieru inflácie Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý vypracúva aj pravidelné porovnania a analýzy.

Vedeli ste, že…

… v januári roku 2021 bola inflácia v rámci EÚ iba 1,2 %? Vo februári roku 2022 však podľa údajov ECB stúpla až na 5,8 %. Na Slovensku dokonca až na 9 %. V marci 2022 už u nás prekročila magickú hranicu 10 %.


Ako nás inflácia oberá o úspory?

Inflácia sa navonok neprejavuje iba zdražovaním tovarov a služieb. Týka sa aj zhodnocovania, respektíve nezhodnocovania úspor na bankovom účte. Peniaze totiž kvôli inflácii strácajú svoju kúpnu silu a hodnotu. O koľko peňazí vplyvom inflácie prídeme sa dá vypočítať podľa vzorca: % inflácie - % úročenia na účte.

Uvedieme príklad: 

V priemere sa úročenie na rôznych sporiacich či termínovaných účtoch pohybuje v intervale od 0,01 po 5 % (napríklad Prima Banka). Pri vklade 1000 eur a úročení 5 % to znamená čistý ročný zisk 50 eur. V súčasnosti sa inflácia na Slovensku pohybuje na úrovni 10 %, čo znamená stratu: 100 - 50 = 50 eur. Ako môžete vidieť, sporiace a termínované účty v bankách ako ochrana pred infláciou rozhodne nestačia.

Čo sa s tým dá robiť? Vo všeobecnosti platí, že najlepšou ochranou pred infláciou je dlhodobejšie investovanie. Ak napríklad investujete do S&P500, tak za 5 rokov môžete dosiahnuť v priemere až 7 % zisk. V prípade investovaných 1000 eur to robí viac ako 350 eur (v závislosti na vývoji finančného trhu). 

Pokiaľ investujete na ešte dlhšie obdobie, váš zisk môže byť ešte väčší. Tu sa už pri takto vysokej inflácii dostávame takmer na nulu, respektíve iba do miernej straty. 

 

Dokážeme infláciu predpovedať?

Žiaľ, finanční analytici nevedia predpovedať ani ovplyvniť vývoj inflácie. To je dôvod, prečo nevieme presne vypočítať stratu alebo zisk v závislosti od úrokov. Dokážeme ich len predpokladať. Ak teda chcete vaše peniaze zhodnotiť, treba ich investovať. Pokiaľ máte hypotéku, tak v období vysokej inflácie je rozumné ju zafixovať na čo možno najdlhšie obdobie.

Inflačné tlaky sú rozdelené na domáce – v sektore domácej medziprodukcie a dovezené – v sektore dovozných cien. Ide o nasledovné ekonomické a spoločenské faktory:

 • hospodársky a ekonomický vývoj,
 • ekonomická aktivita,
 • cenový vývoj,
 • vývoj finančného sektora,
 • menová politika,
 • trh práce,
 • platobná bilancia,
 • fiškálny vývoj.

 

Ako sa chrániť pred infláciou?

V období vysokej inflácie je zvlášť dôležitá finančná gramotnosť. Vzdelávanie v tejto oblasti vám pomôže a nasmeruje investovanie financií tak, aby priniesli čo najväčšiu ziskovosť. Minimálne na úrovni aktuálnej miery inflácie alebo čo najbližšie k nej. Ako prvé však treba urobiť nasledovné kroky:

 • Zafixovať úrokovú sadzbu hypotéky – pri vysokej miere inflácie je výhodné fixovať úrok hypotéky na dlhšie obdobie (10 rokov a viac). 
 • Prispôsobiť poistenie nehnuteľnosti inflácii – dôležité najmä pri starších poistkách. V ich prípade vám kvôli neustálemu rastu cien nehnuteľností vyplatenie poistnej sumy v plnej výške nemusí stačiť. 
 • Investovanie – nechať ležať peniaze na bežnom, sporiacom či termínovanom účte nie je dobrý nápad. Takéto úročenie nemá šancu predbehnúť vysokú infláciu.

Tip: Jednou z možností investovania sú aj podielové fondy. Nezabudnite ale, že každá forma investovania sa vždy spája s istou mierou rizika. Je preto rozumné sa v tomto smere poradiť so svojim finančným poradcom.


V kontexte ochrany pred infláciou treba tiež pamätať na:

 • Prehľad v príjmoch a výdavkoch – napríklad prostredníctvom šikovnej aplikácie.
 • Úspory – šetrite pravidelne a dostatočne (aspoň 10 – 15 % z každej mesačnej výplaty). Odporúčaná výška úspor je minimálne 3 až 6 mesačných platov. 
 • Vyhnúť sa dlhovej pasci – pozor si dajte najmä na kreditky a dlhy s vyšším úrokom ako 10 %. Rovnako je veľmi zlým nápadom riešiť splácanie pôžičky ďalšou pôžičkou.
 • Investovanie – najlepšia ochrana úspor. Vhodné je napríklad investovanie do fondov, nehnuteľností, dlhopisov, akcií či drahých kovov.

 

Záver

Úspory na bežných a sporiacich účtoch požiera inflácia, a to tým viac, čím je jej miera vyššia. Najlepšou ochranou pred ňou je preto investovanie. Dôležité je len zvoliť vhodnú sumu na investovanie a premyslieť si finančnú stratégiu. Ideálne so svojim finančným poradcom. 

 

Zdroje: Štatistický úrad SR | Eurostat | ECB

author

Autor článku:

Redakcia Hyperfinancie.sk

Redakcia Hyperfinancie.sk vznikla s cieľom pomáhať bežným spotrebiteľom vyznať sa v komplikovanom svete pôžičiek, hypoték, poistení alebo investícií, prehlbovať prostredníctvom vzdelávacích a informačných textov finančnú gramotnosť.