Elektronické úhrady v reálnom čase

Ján Schneider   Publikované 14.10.2020 Aktualita| Finančný mix

Elektronické úhrady v reálnom čase

Však by ste aj vy chceli, aby ste na elektronické platby nemuseli čakať 24 a viac hodín? Aby vám to „píplo“ na účte a smarte obratom? Určite ste si všimli, že niekde to už možné je. Nuž a keďže to chcú zrejme všetci, začal sa proces plošného zavedenia úhrad v reálnom čase, instant payments v Európskej únii. Čo to bude znamenať pre bežných ľudí a podnikateľov? Smerujeme k úplnému zrušeniu hotovosti, obeživa? Otázok je viac a my poznáme aktuálne a zaujímavé odpovede.

Ako platíme dnes?

Hotovosťou a elektronicky, v tom druhom prípade je čas prevodu bežných SEPA platieb maximálne do nasledujúceho pracovného dňa. V pracovné dni je to do niekoľko hodín. Spomeňme si: nie tak dávno boli časy, keď sme na prevod čakali aj dva alebo tri dni. Bolo to tak pred rokom 2018. Dnes už platíme aj obratom, presnejšie v reálnom čase. Nie však bežne, určite nie všade a vonkoncom nie jednotne.

Zaujímavý údaj mapujúci nárast v medzibankovom platobnom styku má k dispozícii Česká národná banka: priemerný denný počet okamžitých platieb v júni 2019 bol 9342, v júni 2020 už 334 044. Ide o takmer 36-násobný nárast a je to okrem iného reálny ukazovateľ, že bankový sektor už okamžité platby pripravuje a niekde aj testuje v reálnej prevádzke. V Česku aktuálne v 11 bankách.

Čo je to elektronická úhrada v reálnom čase?

SEPA okamžité platby sú úhrady pripísané na účet príjemcu do 10 sekúnd. Sú realizované nonstop, každú hodinu každého, aj sviatočného dňa v roku. Teda v režime dostupnosti 24/7/365. Filozofia použitia okamžitých platieb stojí na štyroch pilieroch:

  • rýchlosť
  • bezpečnosť
  • efektívnosť
  • dostupnosť

pre všetkých platiteľov aj príjemcov platieb.

Ako sme na tom na Slovensku?

Banky aj u nás už pracujú na tom, aby všetko fungovalo tak, ako treba. Ide aj o to, že v našej krajine síce aktuálne funguje 28 bánk a pobočiek zahraničných bánk. Presná polovica, 14 z nich má síce sídlo na našom území. Ani jednu z nich však majoritne nevlastnia slovenskí vlastníci. Európsky bankový systém je teda nielen zložitý, ale aj zložito prepojený.

Prakticky to znamená, že banky pôsobiace na Slovensku budú poskytovať elektronické úhrady v reálnom čase od momentu, keď tak začnú fungovať ich materské banky. Alebo od momentu, keď to nariadi Európska komisia, Európska centrálna banka a akceptujú európske bankové autority začlenené do európskeho systému finančného dohľadu.

Alebo to môže byť ešte inak. Od decembra 2019 má Národná banka Slovenska pripravený Národný plán zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike. Ide zrejme zatiaľ o prvú verziu, v nej je však plánovaný termín zavedenia okamžitých platieb: 1.2. 2022. Vzhľadom na celoeurópsky vývoj ho ale považujme za plánovaný, teda predbežný.

Náš tip

Ak nie ste si istí, či vaša banka už má k dispozícii platby v reálnom čase, opýtajte sa. Vstup do systému okamžitých SEPA platieb je pre banky zatiaľ dobrovoľný, aktuálne ho využíva v Európe okolo 56 % subjektov poskytujúcich platobné služby. Pri okamžitých platbách platí jednoduchý vzorec: v systéme musia byť aktívne obe banky – platiteľa i prjímateľa platby.


Problémy pri implementácii nových pravidiel

To, že technologickí lídri v oblasti okamžitých platieb opäť predbehli vlády, Európsku komisiu a bankový sektor je reálny fakt. Experti sa ním zaoberajú už niekoľko rokov, aktuálne sa vedie odborná diskusia najmä v oblasti bezpečnosti. Od roku 2018 síce platí Smernica o európskych platobných službách 2. Viaceré štáty únie však požiadali o 18-mesačný odklad na kompletnú implementáciu smernice.

V čase, keď Európska komisia rokuje o nových pravidlách, dobiehajú ešte odklady tých aktuálne platných. Tie v júni minulého roka poskytol európskym bankám ich regulačný orgán, European Banking Authority (EBA). Elektronických úhrad v reálnom čase v celej únii sa ale určite dočkáme. Aj napriek ťažkostiam implementácie opatrení vyplývajúcich zo zložitosti platobných trhov únie.

Viete, že...
... od 1. júla 2020 je zvýšený limit pre okamžité platby v únii z 15 000 na 100 000 €?

Je to ďalší z postupných krokov smerom k celoeurópskemu plošnému používaniu okamžitých platieb.


Aká je vízia?

Ak na pôde Európskej komisie, europarlamentu a ďalších inštitúcií dôjde k zhode, mali by sme začať bežne platiť okamžite od konca budúceho roka. Alebo možno od začiatku roka 2022. Tento revolučný krok zrýchli platobný styk bežných ľudí, podnikateľov, obchodníkov, firiem, ale aj inštitúcií a verejnej správy. Bezhotovostné okamžité platby postupne čiastočne nahradia platby hotovosťou a kartami.

Je to na spadnutie

Európska komisia sa reálne chystá schváliť novú stratégiu pre platby v maloobchode skôr, ako sa predpokladalo. Jej súčasťou sú aj prevody v reálnom čase, ktoré by mali byť v Európskej únii normou koncom roka 2021. Novú stratégiu chce Európska komisia schváliť práve teraz, počas svojho septembrového zasadnutia.

V rámci stratégie riešia eurokomisári a experti viacero oblastí s očakávaným výsledkom: elektronické platby budú v únii jednotné, rýchlejšie a bezpečnejšie. Dôvodom urýchlenia schvaľovania na únijnej úrovni je razantný vývoj elektronických platobných riešení. Tie dostali dodatočný globálny impulz v súvislosti s koronakrízou.

Zdroje: Národná banka Slovenska / EURACTIV / Česká národní banka

author

Autor článku:

Ján Schneider

Publicista, novinár, editor, šéfredaktor, učiteľ, školiteľ komunikácie. Je členom odbornej poroty ankety Zlatá minca 2020, kde nezávisle hodnotil finančné produkty Prečítať viac o autorovi