Čoraz viac Slovákov využíva internet banking

Publikované 06.03.2019 Aktualita| Účty

Čoraz viac Slovákov využíva internet banking

Kým v minulosti sme všetky veci museli chodiť vybavovať osobne do banky, teraz čoraz častejšie sadáme k počítaču, alebo berieme do ruky náš smartfón. Bankové služby často využívame cez internet banking. Minulý rok sa nám podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat v používaní on-line bankovníctva po prvý raz v histórii podarilo prekonať hranicu 50 % Slovákov.

Od roku 2007 vzrástol počet Slovákov používajúcich on-line bankové služby o viac ako 25 %. Tento typ služieb pritom využíva až 51 % Slovákov vo veku 16 až 74 rokov, najviac však ľudia vo veku 25 až 34 rokov. Pre porovnanie, v roku 2007 používalo internet banking len 15 % Slovákov.

Z hľadiska porovnania susedných krajín je Slovensko uprostred rebríčka - nad Poľskom (44 %) a Maďarskom (41 %), avšak pod Rakúskom (58 %) a Českou republikou (62 %).  Najzručnejší sú v tejto oblasti obyvatelia Dánska, Holandska a Fínska. Až 89 % ľudí vo veku 16 až 74 rokov v týchto krajinách využíva pri správe svojho účtu internetové bankovníctvo.

Nasleduje Švédsko (84 %) a Estónsko (80 %). Najmenej digitálne zruční sú obyvatelia Bulharska a Rumunska (obe zhodne 7 %). Súvisí to so slabým internetovým pokrytím v týchto krajinách.  Celkovo počet Európanov používajúcich on-line bankovníctvo sa od roku 2007 zdvojnásobil.

Zvýšený záujem o  internet bankingu kladie rastúce nároky aj na zabezpečenie tejto služby. Napriek tomu, že banky sa snažia o zaistenie bezpečnosti našich financií, je dôležité, aby si pozor dávali aj sami klienti. Základom pre prácu s on-line bankovníctvom by preto malo byť poznanie bezpečnostných pravidiel. Medzi ne patrí: nikomu neposkytovať svoje prihlasovacie údaje, do on-line bankovníctva sa prihlasovať len v zabezpečenej a nie vo verejnej internetovej sieti, neotvárať neznáme prílohy a neklikať na podozrivé linky v emaili od neznámeho odosielateľa.