Chcete si na dôchodku užívať? Zodpovedne si ho naplánujte!

Publikované 19.02.2020 Rada| Sporenie

Chcete si na dôchodku užívať? Zodpovedne si ho naplánujte!

Odchod do dôchodku je obrovskou zmenou, na ktorú by sme sa mali pripravovať celý svoj produktívny život. Štátom garantovaný I. pilier predstavuje minimum, ktoré nám na dôchodku postačovať pravdepodobne nebude. Práve hrozba nízkeho dôchodku z I. piliera bola dôvodom vzniku ďalších dvoch pilierov. 

Trojpilierový dôchodkový systém funguje v SR od roku 2004. Do I. piliera, teda do Sociálnej poisťovne, odvádza zamestnávateľ odvody na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa z týchto peňazí vypláca aktuálne i budúce dôchodky. 

U tých, ktorí si na dôchodok sporia v II. pilieri, sa suma povinných odvodov prerozdeľuje medzi Sociálnu poisťovňu (13,25 %) a dôchodkovú správcovskú spoločnosť (4,75 %). Podiel odvádzaný do DSS sa má postupne každý rok zvyšovať o 0,25 %, až v roku 2024 dosiahne úroveň 6 %. Do II. piliera môže vstúpiť každý do veku 35 rokov. Stačí si vybrať niektorú z dôchodkových sporiacich spoločností, ktoré sú v súčasnosti na slovenskom trhu. Sporenie si na dôchodok v II. pilieri má viacero výhod. Jednou z nich je dediteľnosť nasporených financií, čo v I. pilieri nejestvuje a v prípade úmrtia sú tieto financie zo Sociálnej poisťovne prerozdelené medzi členov dôchodkového systému. Ďalšou výhodou II. piliera je možnosť aktívne svoje peniaze zhodnocovať. Preto je dôležité vybrať si fond vhodný pre konkrétneho sporiteľa. Pri zvažovaní fondu sa treba riadiť základným pravidlom – ten, koho čaká dlhý produktívny vek (teda má do dôchodku ďaleko), by si mal zvoliť rizikovejší fond než osoba, ktorá sa do dôchodku chystá už o pár rokov. Rizikovejší fond síce so sebou nesie vyššiu mieru rizika, ale aj oveľa vyššie možnosti zhodnotenia vkladu. 

Ďalším spôsobom, ako sa zabezpečiť na dôchodok, je III. pilier, ktorý je dobrovoľný a vstúpiť sa doň dá v každom veku. Aj tu platí pravidlo – čím dlhšie si sporím, tým rizikovejšiu stratégiu si vyberám. Výhodou je aj možnosť získavať príspevok na dôchodok od zamestnávateľa. 

Čoraz častejšie sa hovorí o IV. dôchodkovom pilieri, ktorý predstavuje dlhodobé sporenie formou investovania. Príkladom takéhoto sporenia je investičné životné poistenie, ktoré končí v rovnakej dobe, ako je plánovaný odchod do dôchodku. 

Ak sa chcete zabezpečiť na dôchodok, je dôležité nespoliehať sa len na štát, ale zobrať osud do vlastných rúk. Sporením si vo viacerých pilieroch a zvolením vhodných fondov získate dodatočné financie, vďaka ktorým si dôchodkový vek budete môcť lepšie vychutnať.