Privatbanka a jej XXL Výnos

XXL Výnos je korporátny dlhopis, pričom ide o menej známy, ale veľmi zaujímavý finančný nástroj na zhodnotenie úspor. Tento spôsob investovania je pomerne bezpečný a umožňuje získať nepomerne lepšie zhodnotenie ako bežné vkladové produkty v bankách - napríklad ako sporiace alebo termínované vklady a účty. Vďaka pomerne krátkej dobe splatnosti dlhopisu je možné získať investované peniaze veľmi rýchlo naspäť. Princíp fungovania XXL Výnosu je veľmi jednoduchý. Vy ako investor si kupujete investíciu v podobe dlhopisu. Ten vydáva emitent, ktorému investované peniaze požičiavate. Emitent sa Vám za to zaväzuje vyplácať vopred známy a dohodnutý úrokový výnos a na konci splatnosti dlhopisu aj investované peniaze vo forme spätného odkúpenia dlhopisu. Výnos sa vypláca spravidla každých 6 mesiacov.

Časté otázky

Je úroková sadzba na XXL Výnose garantovaná?

Áno, výnos vyjadrený úrokovou sadzbou je vopred známy a fixný. Výnos sa vypláca pravidelne a spravidla v polročných intervaloch.

Sú investované peniaze chránené tak, ako v prípade bankových vkladov?

Nie, na rozdiel od finančných prostriedkov uložených na bežný účet, sporiaci účet, vkladnú knižku alebo termínovaný vklad nie sú peniaze investované do XXL Výnosu chránené Zákonom o ochrane vkladov. Investované prostriedky sa ale na druhú stranu riadia Zákonom o dlhopisoch, takže majiteľ dlhopisu má právo požadovať splatenie dlžnej sumy a výnosu od toho, kto dlhopis vydal.

Je možné získať peniaze investované do XXL Výnosu aj skôr?

Áno, XXL Výnos je produkt s vysokou likviditou a je možné v prípade potreby predať tento dlhopis aj pred jeho splatnosťou. Produkt je obchodovateľný na trhu organizovanom priamo Privatbankou.

Platia sa z výnosu dane?

Áno, príjem z vyplatených dlhopisových kupónov, do ktorých spadá aj produkt zvaný XXL výnos, je nutné zahrnúť do daňového priznania a zaplatiť z neho daň z príjmu vo výške 19 %.

O spoločnosti Privatbanka, a.s.

Privatbanka, a.s.

Privatbanka bola založená v roku 2005 a to ako banka špecializovaná a orientovaná na privátne bankovníctvo. Dodnes ide o banku, ktorá sa svojimi produktmi a službami orientuje na náročnejšiu klientelu, čo sa odráža aj v jej individuálnom prístupe a exkluzívnom servise. Banka má pobočky vo viac ako 10 mestách na Slovensku a v dnešnej dobe je jej portfólio bankových produktov a služieb zamerané tak na verejnosť - bežné fyzické osoby, ako aj na podnikateľov a firmy.