Výhody

  • Možnosť modernizovať domácnosť vďaka úsporám na energiách
  • Úspora nielen v prvom roku, ale aj v ďalších rokoch
  • Návrh komplexných riešení a šetrenie ihneď
  • Odporúčania ušité na mieru pre každú domácnosť
  • Identifikácia bezpečnostných rizík v domácnosti
  • Zistenie najväčších strát a plytvania energiami
  • Seriózna služba od overenej spoločnosti
  • Inovatívny a nový pohľad na domácnosť a jej prevádzku

Energetické poradenstvo Vám zníži mesačné výdavky na energie

innogy Energetické poradenstvo je bezkonkurenčná služba v oblasti energetickej efektívnosti domácnosti. Cieľom služby je expertná a odborná analýza zameraná na odhalenie najefektívnejších spôsobov šetrenia energií v domácnosti a návrh komplexných riešení pre úsporu finančných prostriedkov.

Vďaka odporúčaniam a innogy Experta môže dosiahnuť domácnosť úsporu od 50 - 200 € ročne. Profesionálna analýza presne ukáže najväčšie straty a plytvanie energiami v domácnosti a zároveň poskytne jej členom pozitívny a moderný pohľad na energetické hospodárenie. Služba je bezplatná a poskytovaná výlučne na mieru od profesionála z daného regiónu.

Časté otázky

Čo všetko sa skúma v rámci innogy Energetického poradenstva?

Profesionálny innogy Expert navštívi osobne domácnosť a zameriava sa pri svojej analýze a meraniach na všetky oblasti, ktoré môžu byť príčinou vysokých výdavkov. Skúmajú sa spotreba elektrickej energie, spotreba zemného plynu, spotreba vody a rovnako aj ohrev vody, vykurovanie a tiež bezpečnostné riziká.

Koľko ma bude služba stáť?

Nič, služba je absolútne bezplatná. innogy je seriózna spoločnosť, ktorá rieši energetické poradenstvo komplexne a analýza domácnosti ako aj odporúčania vyplývajúce zo záverečnej správy získate bezplatne a bez akýchkoľvek skrytých poplatkov.

Čo znamená, že priemerná úspora je 200 Eur ročne?

Ročná úspora až 200 € na energiách je vypočítaná na reálnom príklade dvojčlennej domácnosti v 5 izbovom dome. Konkrétna úspora závisí od aktuálnej situácie v domácnosti ako aj od toho, koľko odporúčaní a v akej miere zrealizuje domácnosť na základe záverečnej správy z energetického poradenstva.

Sú so službou spojené nejaké povinnosti, napríklad niečo kúpiť?

Nie, všetky analýzy, merania a závery, ktoré bude obsahovať komplexná výstupná správa, majú odporúčací charakter. Po využití služby a odovzdaní analýzy nie ste viazaný aplikovať všetky záverečné odporúčania a je len na vás, kde sa rozhodnete sporiť.